Tahtotila

Tavoitteenamme on laaja-alainen liikunnan ja urheilun edistäminen. Kohderyhmiimme kuuluvat niin organisoituneen liikunnan ja urheilun toimijat kuin tavalliset arkiliikkujat ja liikkumattomat. Teemme paikallisesti, maakunnallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Visio     

 • Pohjois-Karjala - Hyvinvoivien liikkujien ja urheilijoiden maakunta.

Päämäärät

 • Liikunta ja urheilu ovat keskeisiä Pohjois-Karjalan hyvinvoinnin ja menestyksen edistäjiä.
 • Pohjoiskarjalaisten liikunta-aktiivisuus on lisääntynyt.
 • Pohjoiskarjalainen liikunta- ja urheiluseuratoiminta on aktiivista, kiinnostavaa ja moniarvoista.
 • Pokali on vahva ja itsenäinen maakunnallinen asiantuntija-, kehittämis– ja yhteistyöjärjestö.

Tahtotilamme saavuttamiseksi meidän on onnistuttava

 • Kehittämään seuratoiminnan elinvoimaisuutta, laatua ja osaamista.
 • Innostamaan liikunnan ja urheilun eri toimijoita kehittämään osaamista ja toimintaa.
 • Ylläpitämään tiivistä ja luotettavaa yhteistyötä ja verkostoja keskeisten sidosryhmien kanssa.
 • Vaikuttamaan päättäjiin liikunnan ja urheilun aseman vahvistamiseksi ja toimimaan pohjoiskarjalaisen liikunnan ja urheilun vahvana edunvalvojana.
 • Ennakoimaan ja reagoimaan toimintaympäristössä tapahtuviin liikunnan ja urheilun kannalta merkittäviin muutoksiin.
 • Varmistamaan Pokalin joustava päätöksenteko, suunnitelmallinen talous ja henkilöstön osaaminen ja motivaatio.