Tukea varhaiskasvatukseen

Aikuinen tukemassa ja ohjaamassa nuorta lasta liikunnan aikana.
Kuva: Liikunnan aluejärjestöt, Tero Takalo-Eskola

Varhaiskasvatuksen liikuntavastaavien verkostotapaamiset

Pohjois-Karjalan Liikunta ry kutsuu puolivuosittain kokoon varhaiskasvatuksen liikuntavastaavien verkoston. Pohjoiskarjalaiset varhaiskasvatuksen yksiköt voivat nimetä työyhteisöstään liikuntavastaavan, joka osallistuu yhteisiin tapaamisiin ja välittää saatua tietoa päiväkotinsa muille työntekijöille. 

Tapaamisten lisäksi liikuntavastaavat saavat säännöllisesti tietoa päivähoidon liikuntaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Koulutusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Maksuttomat:

 • Liikkuva varhaiskasvatus -sparraus
 • Motoristen taitojen työpaja
 • Johtajan työpaja 

Maksulliset:

 • Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa
 • Digiloikka liikkuen
 • Liikuntaa pienissä tiloissa
 • Ihan pihalla
 • Lasten motoristen taitojen kehitys
 • Lasten motoristen taitojen havainnointi


Liikkuva varhaiskasvatus -sparraus 

Liikkuva varhaiskasvatus -sparrauksessa käydään läpi yksikön liikunnallisen toimintakulttuurin nykytila, Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa eteneminen, määritellään kehittämiskohteet ja suunnitellaan toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. Lisäksi tutustutaan yksikön tavoitteita tukeviin liikuntamateriaaleihin ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman Varhaiskasvatuksen henkilöstön käsikirjaan. Tavoitteena lisätä innostusta liikkeen lisäämiseen tavalliseen arkipäivään.

Sparraus on maksuton.

Motoristen taitojen työpaja

Motoristen taitojen työpaja on lyhyt maksuton työpaja, joka sopii esimerkiksi pedatiimiin tai kehittämispäivän osaksi. Työpajassa käydään lyhyesti läpi lasten motoristen taitojen kehitys ja tutustutaan havainnointimenetelmiin. Syvemmin lasten motoristen taitojen kehitykseen, tukemiseen ja havainnointiin sukelletaan maksullisissa Lasten motoristen taitojen kehitys ja havainnointi -koulutuksissa.

Työpaja on maksuton.

Toiminnallinen vanhempainilta

Tilaa meiltä toiminnallinen vanhempainilta, joka koostuu luento-osuudesta ja toiminnallisista rastipisteistä. 

Luentovaihtoehdot:

 • Myös vähän liikkuva vanhempi voi olla erinomainen liikuntakasvattaja.
 • Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset.

Toiminnallisilla rastipisteillä ovat myös perheiden lapset mukana liikkumassa yhdessä huoltajan kanssa.

Tilaisuus muokataan varhaiskasvatusyksikön/ kunnan tarpeiden mukaan.

Varhaiskasvatuksen koulutusesite

Voit tutustua myös liikunnan aluejärjestöjen yhteiseen varhaiskasvatuksen koulutusesitteeseen. Esitteessä kerrotaan tarkempia tietoja varhaiskasvatuksen koulutuksista.  Löydät VAKA-koulutusesitteen alla olevasta tiedostosta.

Lisätietoja

Roosa-Maria Turunen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä

 • roosa-maria.turunen(at)pokali.fi
 • Puh. 050 3406549
Jonna Vaskonen, esittelykuva.