Tukea varhaiskasvatukseen

Aikuinen tukemassa ja ohjaamassa nuorta lasta liikunnan aikana.
Kuva: Liikunnan aluejärjestöt, Tero Takalo-Eskola

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä!

Liikkuminen on lapselle ominainen tapa toimia. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksissa kuvataan, kuinka lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tuetaan liikunnan ja leikin avulla. Jokainen aikuinen pystyy luomaan lapselle liikkumisen mahdollisuuksia.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että jo lapsena omaksutut liikuntatottumukset edesauttavat pysyvien, läpi elämän kestävien liikuntatottumusten syntymiseen ja näin terveyden edistämiseen. Monipuolisen fyysisen aktiivisuuden on todettu tukevan erinomaisesti lasten fyysistä ja henkistä kehittymistä. Kodissa tapahtuvan liikkumisen lisäksi tarvitaan myös hoitoaikaan tapahtuvaa omaehtoista ja järjestettyä liikkumista.

Liikunnan aluejärjestöt ovat kuntien, varhaiskasvatusyksiköiden sekä pehepäivähoidon tukena ja kouluttamassa henkilökuntaa. Aluejärjestöt tarjoavat myös maksutonta sparrausta Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttamiseen.

Tätä varten on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Varhaiskasvatuksen liikuntavastaavien verkostotapaamiset

Pohjois-Karjalan Liikunta ry kutsuu puolivuosittain kokoon varhaiskasvatuksen liikuntavastaavien verkoston. Pohjoiskarjalaiset varhaiskasvatuksen yksiköt voivat nimetä työyhteisöstään liikuntavastaavan, joka osallistuu yhteisiin tapaamisiin ja välittää saatua tietoa päiväkotinsa muille työntekijöille. Liikuntavastaavat kokoontuvat 2 kertaa vuodessa sekä tarvittaessa yhteisten isompien liikuntakampanjoiden tai liikuntatapahtumien suunnittelun merkeissä.

Tapaamisten lisäksi liikuntavastaavat saavat säännöllisesti tietoa päivähoidon liikuntaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Koulutusta työyhteisölle

 • Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma tutuksi (maksuton) ,1 tunti.
 • Pienten askelten perehdytys työyhteisölle (maksuton), 1,5-2 tuntia.
 • Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -työpaja, 3 tuntia.
 • Sparrausta liikkeen lisäämiseksi varhaiskasvatuksessa 1,5 tuntia (maksuton).

Koulutusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle

 • Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä, fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön, 5 tuntia.
 • Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa, 3 tuntia.
 • Lasten motoristen taitojen kehitys , 3 tuntia.
 • Lasten motoristen taitojen havainnointi, 3 tuntia.
 • Digiloikka liikkuen, 3 tuntia.
 • Liikuntaa pienissä tiloissa, 3 tuntia.
 • Ihan pihalla, 3 tuntia.
 • Liikuntaleikkikoulu ohjaajakoulutus, 16 tuntia.
 • Liikuntaleikkikoulun ohjaajan täydennyskoulutus, 4 tuntia.

Koulutusta esimiehille

Liikkuva varhaiskasvatus - Johtajan työpaja (maksuton), 2-3 tuntia.

 • Lasten liikkumisen lisääminen omassa yksikössä.
 • Työhyvinvoinnin edistäminen.
 • Henkilökunnan ammatillisuuden vahvistaminen.
 • Johtajan syventävä työpaja, 2-3 tuntia:
  • Johtajan työkirjan kertaus
  • Johtajan teot liikkumisen lisäämiseksi
  • Arviointi
  • Vuosikello

Liikunnan virikekoulutukset

Pohjois-Karjalan Liikunta ry tarjoaa varhaiskasvatuksen liikunnan virikekoulutuksia. Koulutukset ovat käytännön virikekursseja, joissa ei luentotilan penkkejä kuluteta vaan liikutaan ja opetellaan uusia juttuja käytännön kautta. Koulutusten pituudet vaihtelevat 3 tunnista aina 9 tuntiin. Koulutuksia järjestetään avoimina koulutuksina. Koulutusten tiedot löytyvät Koulutukset ja tapahtumat -sivulta. Järjestämme koulutuksia myös tilauksesta kunta- tai päiväkotikohtaisesti, jolloin voimme räätälöidä juuri teidän tarpeisiin sopivan koulutuksen.

Vanhempainilta-luento tai toiminnallinen vanhempainilta

Luennon aikana avataan tutkimuksellisia perusteita varhaiskasvastusikäisen lapsen liikkumisen merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle, herätellään ja kannustetaan perheitä liikunnan mahdollisuuksiin arjessa sekä tarjotaan perheille ideoita yhteiseen liikkumiseen.

Toiminnallisessa vanhempainillassa ovat myös perheiden lapset mukana liikkumassa.

Tilaisuus muokataan varhaiskasvatusyksikön/ kunnan tarpeiden mukaan.

Varhaiskasvatuksen koulutusesite

Voit tutustua myös liikunnan aluejärjestöjen yhteiseen varhaiskasvatuksen koulutusesitteeseen. Esitteessä kerrotaan tarkempia tietoja varhaiskasvatuksen koulutuksista.  Löydät VAKA-koulutusesitteen alla olevasta tiedostosta.

Lisätietoja

Jonna Vaskonen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä

 • jonna.vaskonen(at)pokali.fi
 • Puh. 050 307 8152
Jonna Vaskonen, esittelykuva.