Opettajat

Pohjois-Karjalan Liikunta ry järjestää kouluväelle monenlaista koulutusta. Tarjolla on muun muassa toiminnallista oppimista peruskouluuun ja toiselle asteelle, tukea koko työyhteisölle sekä erilaisia liikunnan virikekoulutuksia.

Liikkuminen on keskeinen koululaisten hyvinvoinnin ja elämänilon lähde. Kouluikäisen lapsen tulisi liikkua vähintään kaksi tuntia päivässä. Lapsi viettää arkipäivinä noin kolmanneksen hereilläoloajastaan koulussa, joten koululla on merkittävä rooli lapsen liikunnallisen elämäntavan tukemisessa. Arkiaktiivisuus ja liikunnan määrä vähenee lapsen kasvaessa, joten toisella asteella tarve korostuu.

Opettajat ovat ainutlaatuisessa asemassa koululaisten liikuttajina, koska he tavoittavat työnsä kautta kaikki suomalaiset lapset. Liikunnan avulla opettajien on mahdollista parantaa merkittävästi koululaisten hyvinvointia.