Liikunta ja urheilu hyvinvoinnin lähteinä

Harrastamisen Suomen mallissa tahtotilana on, että jokainen lapsi ja nuori pääsee mukaan innostavaan ja toiveidensa mukaiseen harrastustoimintaan koulupäivän yhteydessä. Kaikenlainen toiminta ja harrastaminen on yhtä arvokasta - oli se sitten tavoitteellista kilpaurheilua, kulttuuria, ruoanlaittoa tai kavereiden kanssa liikkumista. 

Suomen mallin tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Liikunta ja urheilu toimivat yhtenä Harrastamisen mallin hyvinvoinnin lähteistä. Näin ollen myös seuratoiminnan yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja kaverisuhteet nousevat esille tärkeinä hyvinvoinnin avaimina. Oleellista ei ole, mitä lajia tai missä seurassa lapsi tai nuori harrastaa. Pääasia on varmistaa, ettei harrastuksen pariin tai urheiluseuraan liittymisessä ole minkäänlaista kynnystä tai estettä.

Harrastamisen malli nostaa esille yhteistyön voiman

Harrastustoiminnan liittäminen osaksi koulupäivää antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden kokeilla eri lajeja. Urheiluseuroilla on mahdollisuus esitellä omaa osaamistaan ja tuoda toimintaa lähemmäksi sellaisia lapsia ja nuoria, joille seuratoiminta ei ole ennestään tuttua. Seuratoiminnan ydin tulee harrastamisen mallissa hyvin esille: seurassa voi kasvaa, kokeilla, oppia uusia asioita, löytää uusia ystäviä ja saada vaikka ammatin itselleen tulevaisuudessa. Liikunnan ja urheilun ilon lisäksi Suomen mallin toteuttaminen urheiluseurassa ehkäisee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä, vähentää eriarvoisuutta, tukee perheitä, lisää lapsen ja nuoren onnistumisen kokemuksia, millä on iso merkitys lapsen ja nuoren identiteetin vahvistamisessa.

Me voimme yhdessä tukea ja luoda uutta, yhdistää perheitä, urheiluseuroja, kuntatoimijoita sekä lähentää liikunnan ja urheilun sekä kulttuurin toimijoita. Meillä on mahdollisuus ainutlaatuiseen yhteistyöhön, jossa koulut, kuntien eri toimijat, urheiluseurat yli lajirajojen ja muut harrastustoimijat varmistavat, että lapset ja nuoret voivat hyvin. Kattava yhteistyö varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori löytää jonkin mieluisan harrastuksen ja yhteisön, johon kuulua.

Harrastamisen viikko toimivana mallina

Kuntien organisoima harrastamisen viikko on osoittautunut hyväksi tavaksi kohdata paikallisia perheitä ja innostaa heitä harrastustoiminnan pariin. Harrastamisen viikolta lapset ja nuoret ovat innostuneet mukaan myös koulupäivän yhteydessä järjestettävään harrastetoimintaan. Tärkeänä toimintona on nostaa esille, mitä kaikkea jo tehdään sekä hyvät esimerkit, toimintamallit ja kokeilut, jotka toimivat inspiraationa myös muille. Työ vaatii sitoutumista ja aikaa, jotta se vakiintuisi osaksi kunnan perustoimintaa. Olisi hienoa, jos jokaisessa kunnassa toimisi harrastustoiminnan koordinaattori tekemässä tätä arvokasta työtä. Näin mahdollistetaan pitkäkestoinen ja laadukas harrastaminen myös jatkossa.

Aluejärjestöjen koulutukset ja kohtaamiset

Liikunnan aluejärjestöt tukevat urheilu- ja liikuntaseuroja muun muassa uusien toimintamuotojen kehittämisessä, uusien jäsenten ja toimijoiden rekrytoinnissa. Kuntayhteistyön lisääminen ja sen kehittäminen ovat avainasemassa.

Liikunnan aluejärjestöjen lasten ja nuorten liikunnan sekä seuratoiminnan asiantuntijat tekevät yhteistyötä uusien, toimivien mallien luomiseksi. Koulutuksia ja kohtaamisia tarjotaan eri kohderyhmille: ohjaajille, valmentajille, seuran työntekijöille, luottamushenkilöille sekä kuntatoimijoille. Ohjaajilla ja valmentajilla on mahdollisuus täydentää omaa osaamistaan: seuratoimijoille järjestetään koulutuksia ja yhteisiä verkostoja, urheiluseurojen ja kuntien yhteistyötä vahvistetaan yhteisillä tapaamisilla.

Koulutusten kautta voimme varmistaa laadukkaan toiminnan ja tukea osaamisen kehittämistä. Koulutetut ja eettisesti toimivat harrastustoiminnan ohjaajat luovat innostavan ja kannustavan ilmapiirin, johon jokaisen lapsen ja nuoren on turvallista osallistua taitotasostaan riippumatta.

Luodaan yhdessä monipuolinen ja laadukas harrastustarjonta, joka on lähellä lasta ja nuorta!

Teksti: Tarja Nieminen, nuorisopäällikkö ja Nina Kaipio, seuratoiminnan kehittäjä, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu

Harrastamisen mahdollisuuksien edistäminen koulupäivän yhteydessä on yksi osa Liikunnan aluejärjestöjen Lisää liikettä -hanketta. Hankkeeseen olemme saaneet tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.