Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Tässä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa käsitellään Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n (Pokali) toimintaa, järjestön toimintaa työnantajana sekä järjestön toimia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioissa.

Suunnitelmassa kartoitetaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen nykytilanne sekä nostetaan esiin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kehittämiseen liittyvät asiat ja kehittämistoimenpiteet. Suunnitelman tarkoituksena on syventää edelleen eri toimijatahojen (mm. henkilöstö, hallitus, kouluttajat) osallisuutta yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä.

Suunnitelman pääkohdat

Suunnitelman pääkohtia ovat:

 1. Johdanto
 2. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman perustelut
 3. Yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvän termistön määrittelyä
 4. Pokalin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman prosessi ja nykytilan kartoitus
 5. Pokalin toiminta
 6. Yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät asiat ja kehittämistoimet:
  • Toimintakulttuuri
  • Turvallinen toimintaympäristö
  • Hyvä hallinto
  • Pokali työnantajana
  • Viestintä
  • Esteettömyys
  • Koulutus

Lisätietoja

Tutustu lisää Pokalin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan alla olevasta latauslinkistä (PDF-tiedosto).