Ansiomerkit

POHJOIS-KARJALAN LIIKUNNAN ANSIOMERKKISÄÄNNÖT
 

1. Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n ansiomerkkejä, standaareja ja pienoislippuja myönnetään henkilöille ja yhteisöille, jotka ovat edistäneet maakunnan tai koko maan liikunta- ja urheilutoimintaa. Ansioksi lasketaan kaikki liikuntakulttuurin hyväksi tehty työ taustasta riippumatta. Ansiomerkkejä voivat anoa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n jäsenyhteisöt ja muut liikuntakulttuurin alueella maakunnassa toimivat yhteisöt.

2. Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n ansiomerkkejä ovat:
    Pienoislippu
    Kultainen ansiomerkki
    Hopeinen ansiomerkki
    Pronssinen ansiomerkki
    Standaari

3. PIENOISLIPPU voidaan myöntää hallituksen harkinnalla:
Henkilölle, joka on saanut kultaisen ansiomerkin ja on erityisen ansiokkaasti edistänyt maakunnan tai koko maan liikuntakulttuuria.
Yhteisölle, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt maakunnan liikuntakulttuuria.
Erittäin ansiokkaasta yhteistyöstä Pohjois-Karjalan Liikunnan kanssa.
Pokalin jäsenjärjestöille erittäin ansiokkaasta toiminnasta yhteisön täyttäessä vähintään 100 vuotta.
Pienoislippu on arvokkain ansiomerkki, jonka yhdistys ansioista myöntää ja se ei ole haettavissa.
Erikoisista ansioista voidaan pienoislippu myöntää edellä olevista määräyksistä poiketen.

4. KULTAINEN ANSIOMERKKI voidaan myöntää hakemuksesta:
Henkilölle, joka on tehnyt menestyksekkäästi työtä vähintään 20 vuoden ajan maakunnan tai koko maan liikunnan ja urheilun hyväksi.
Aktiiviurheilijalle mitalisijoituksesta olympiakisoissa tai maailmanmestaruuskilpailuissa tai Euroopan mestaruudesta yleisessä sarjassa.
Pokalin jäsenyhteisölle alustaan kiinnitettynä erittäin ansiokkaasta toiminnasta yhteisön täyttäessä vähintään 75 vuotta.

5. HOPEINEN ANSIOMERKKI voidaan myöntää hakemuksesta:
Henkilölle, joka on tehnyt menestyksekkäästi työtä vähintään 10 vuoden ajan maakunnan liikunta- ja urheilutoiminnan hyväksi.
Aktiiviurheilijalle pistesijoituksesta olympiakisoissa tai maailmanmestaruuskilpailuissa tai mitalisijoituksesta Euroopan mestaruuskilpailuissa yleisessä sarjassa.
Pokalin jäsenyhteisölle alustaan kiinnitettynä erittäin ansiokkaasta toiminnasta yhteisön täyttäessä vähintään 50 vuotta.

6. PRONSSINEN ANSIOMERKKI voidaan myöntää hakemuksesta:
Henkilölle, joka on tehnyt menestyksekkäästi työtä vähintään viiden vuoden ajan maakunnan liikunta- ja urheilutoiminnan hyväksi.
Aktiiviurheilijalle, joka on saavuttanut Suomen mestaruuden, maaotteluvoiton tai niihin verrattavan yleisessä sarjassa.
Pokalin jäsenyhteisölle alustaan kiinnitettynä erittäin ansiokkaasta toiminnasta yhteisön täyttäessä vähintään 25 vuotta.

7. STANDAARI voidaan myöntää:
Kotimaiselle tai ulkomaiselle henkilölle tai yhteisölle tunnustukseksi Pohjois-Karjalan liikunnan ja urheilun hyväksi tehdystä työstä.
Kunnia- tai muistolahjana yksityishenkilölle tai yhteisölle.

8. Ansiomerkkien, standaarien ja pienoislippujen myöntämisestä päättää Pohjois-Karjalan Liikunnan hallitus tai sen valtuuttama elin. Hopeisen tai pronssisen ansiomerkin sekä standaarin myöntämisestä voi päättää myös Pohjois-Karjalan Liikunnan aluejohtaja.

9. Ansiomerkeistä aiheutuvat kustannukset peritään anojayhteisöltä kulloinkin vahvistetun maksuperusteen mukaisesti.

10. Huomionosoituksen myöntämiseksi samalle henkilölle tulee edellisen merkin myöntämisestä olla kulunut viisi (5) vuotta, elleivät erityiset syyt toisin vaadi.

11. Hakemukset tulee jättää aluetoimistolle viimeistään kolme kuukautta ennen aiottua luovutuspäivää.

12. Huomionosoitusta ei saa luovuttaa toiselle henkilölle.

13. Kadonneen merkin tilalle voi lunastusmaksun suoritettuaan saada uuden.

14. Ansiomerkkien, standaarien ja pienoislippujen saajista pidetään luetteloa. Ansiomerkkisäännöistä päättää Pohjois-Karjalan Liikunnan hallitus. Nämä säännöt on vahvistettu hallituksen kokouksessa 5.11.1998.

 

ANSIOMERKKIEN HINNAT  
 JÄSENILLEEI JÄSENILLE
Kultainen

50 €

85 €

Hopeinen

45 €

70 €

Pronssinen

35 €

50 €

 

 

PDF-tiedostoANSIOMERKKIHAKEMUS.pdf (108 kB)
Tulostettava ja käsin täytettävä ansiomerkkihakemus
MS Word -tiedostoAnsiomerkkihakemus_täytettävä.doc (125 kB)
Koneella täytettävä ansiomerkkihakemus