Painopistealueet ja toimintatapa

Toimintamme keskittyy strategiakaudella kolmeen painopistealueeseen:

  1. Liikunnallisen elämäntavan edistämiseen.
  2. Seuratoiminnan elinvoimaisuuden tukemiseen.
  3. Kuntayhteistyöhön ja vaikuttamiseen.

Keskitymme painopistealueilla toiminnassamme erityisesti

  • koulutustoimintaan
  • verkostotyöhön
  • liikuntapalveluiden kehittämiseen ja tarjoamiseen
  • tapahtumien ja kampanjoiden järjestämiseen
  • vaikuttamiseen ja viestintään
  • työllistämiseen

Painopistealueiden kehittämisen ja toteuttamisen onnistumiseksi olemme aktiivisia hanketoiminnassa, sidosryhmäyhteistyössä, toimisto- ja taloushallintopalveluissa ja varainhankinnassa.

Aktiivisella hanketoiminnalla pyrimme hakemaan lisää voimavaroja ja resursseja toimintaamme ja näin edistämään strategian toteutumista suunnitellulla tavalla.

Sidosryhmäyhteistyöllä haluamme edistää luottamuksellista ja aktiivista kumppanuutta eri toimijoiden kanssa.

Toimisto- ja taloushallintopalveluilla haluamme auttaa jäsenistöämme ja muita toimijoita kehittämällä ja tarjoamalla nykyisiä sekä uusia palveluja.

Varainhankinnalla pyrimme lisäämään toimintaedellytyksiä arvopohjamme ja päävalintojemme suunnassa. Kehitämme nykyisiä ja uusia toimintamalleja ja -tapoja, joilla varmistamme pitkäaikaiset yritysyhteistyökumppanuudet.

Lisäksi olemme edistämässä painopistealueidemme toimintojen kautta sekä tapauskohtaisesti maakunnan kilpa- ja huippu-urheilua sekä liikunta- ja urheilutapahtumamatkailua resurssien puitteissa.