Päättyneet hankkeet

Pohjois-Karjalan Liikunta on ollut vuosien mittaan mukana useissa hankkeissa. Näille sivuille on koottu tietoa viime vuosien päättyneistä hankkeista. Voi tutustua niihin tarkemmin alla olevien tietojen ja linkkien kautta. 

Työkuntoa Keski-Karjalaan (TYKEs) -hanke

TYKEs ‑hanke oli Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen ja Pohjois-Karjalan liikunta ry:n yhteishanke ajalla 1.8.2019–31.12.2021. Hankkeella haettiin pysyviä ratkaisumalleja työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi Keski-Karjalan alueella. Hankkeen tavoitteena oli kehittää työterveyshuollon ja kuntien vapaa-aikatoimen yhteistyömuotoja prosessinomaisen elintapavalmennuksen järjestämiseksi, luoda tähän kustannustehokas asiakasprosessi sekä saada näyttöä toiminnan vaikuttavuudesta.

Työkuntoa Keski-Karjalaan (TYKEs) -hanke, logo, hankkeen pääsivu.

Liikkuen osallisuutta ja aktiivisuutta, LIITOON -hanke

Liikkuen osallisuutta ja aktiivisuutta, LIITOON -hanke oli Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n hallinnoima hanke vuosille 2020-2022. Hanke toteutettiin viiden kunnan (Joensuu - kaupunki idässä, Liperin kunta, Kontiolahden kunta, Outokummun kaupunki, Polvijärven kunta) alueella yhteistyössä kuntien ja Riverian kanssa.

Hankkeen aikana tarjottiin 15-29 -vuotiaille nuorille maksutonta yksilöohjausta, ryhmäliikuntaa sekä lajikokeiluja hanke-alueeseen kuuluvissa kunnissa. Nuorten kanssa työskenteleville järjestettiin mm. erilaisia koulutuksia sekä yhteisiä ideointipajoja.

LIITOON-hanke, logo.