Liikkuva koulu

Lapsia leikkimässä pallon kanssa koulun pihalla.
Kuva: Liikunnan aluejärjestöt, Tero Takalo-Eskola

Lisää liikettä perusopetukseen sekä harrastusmahdollisuuksien edistämiseen koulupäivän yhteyteydessä!

Kehittämistyön päämääränä on, että jokaiselle lapselle ja nuorella mahdollistuu tunti fyysistä aktiivisuutta koulupäivän aikana. Tavoitteena on vauhdittaa ja tukea Liikkuva koulu -kehittämistyötä paikallisesti. Lisäksi edistetään lasten ja nuorten mahdollisuuksia liikunnalliseen harrastukseen koulupäivän yhteydessä.

  • Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden suosituksien tietoisuuden ja toteutumisen edistäminen.
  • Liikkuva koulu -kehittämistyön jatkuvuuden varmistaminen ja alueellinen verkostotyö.
  • Harrastamisen mahdollisuuksien edistäminen koulupäivän yhteydessä.
  • Verkostomaisten työtapojen edistäminen alueellisesti ja paikallisesti.

Lisätietoja liikkuvasta koulusta saat alla olevien linkkien kautta.

Liikkuva koulu, skolan i rörelse, logo, Liikkuva koulu - Etusivu.
www.liikkuvakoulu.fi

Yhteystiedot

Roosa-Maria Turunen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä

  • roosa-maria.turunen(at)pokali.fi
  • Puh. 050 340 6549
Jonna Vaskonen, esittelykuva.