Liikkuva koulu

Lapsia leikkimässä pallon kanssa koulun pihalla.
Kuva: Liikunnan aluejärjestöt, Tero Takalo-Eskola

Lisää liikettä perusopetukseen sekä harrastusmahdollisuuksien edistämiseen koulupäivän yhteyteen!

Kehittämistyön päämääränä on, että jokaiselle oppilaalle mahdollistetaan tunti fyysistä aktiivisuutta koulupäivän aikana. Tavoitteenamme on juurruttaa Liikkuva koulu -kehittämistyötä paikallisesti niin, että hyvin alkanut toiminta jatkuu ja kehittyy edelleen. Lisäksi tuemme Harrastamisen Suomen mallin yhteistyötä eri toimijoiden kesken, moniammatillinen yhteistyö on yksi onnistumisen edellytys. Matalan kynnyksen laadukas harrastustoiminta koulujen iltapäivissä antaa uusia mahdollisuuksia, innostaa mukaan ja kokeilemaan uutta.

Tavoitteet peruskouluissa:

  •  Liikuntaharrastamisen mahdollisuuksien edistäminen koulupäivän yhteydessä ja välituntiliikunnan kehittäminen Liikkuva koulu -kehittämistyön juurruttamisen tukeminen, nykytilan arvioinnin hyödyntäminen kehittämistyössä
  • Harrastustoiminnan liikunnan laadun kehittäminen ja arvostuksen nostaminen
  • Liikkuva koulu -ja harrastusverkostojen kehittäminen Lisätietoja liikkuvasta koulusta saat alla olevien linkkien kautta.

Liikkuva koulu, skolan i rörelse, logo, Liikkuva koulu - Etusivu.
www.liikkuvakoulu.fi

Yhteystiedot

Roosa-Maria Turunen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä

  • roosa-maria.turunen(at)pokali.fi
  • Puh. 050 340 6549
Jonna Vaskonen, esittelykuva.