Lisää liikuntaa koulupäivään -kilpailun ideoita

Pohjois-Karjalan Liikunta ry järjesti syksyn 2008 aikana Lisää liikuntaa koulupäivään -suunnittelukilpailun kaikille Pohjois-Karjalan ala- ja yläkouluille. Kilpailun tavoitteena oli saada koulut tekemään omia suunnitelmia koulupäivän aikaisen liikunnan lisäämiseen. Kilpailuun osallistui 21 koulua, joista alakouluja oli viisitoista ja yläkouluja kuusi.

Tälle sivulle on koottu suunnitelmien käytännön ideat muidenkin koulujen hyödynnettäväksi. 

Lisätietoja ja tukitoimia koulupäivän liikunnan lisäämiseen voit tiedustella Jonna Vaskoselta:

 • Puh. 050 307 8152
 • jonna.vaskonen(at)pokali.fi
Kolme lasta kiipeilytelineessä.
Kuva: Liikunnan aluejärjestöt, Tero Takalo-Eskola

1: Ideoita suunnitelmallisuuden lisäämiseen

 • Liikuntapäivät ja liikuntatuokioiden toteuttaminen kirjataan lukuvuosisuunnitelmiin.
 • Oppilaille on tehty kysely välituntiin liittyvistä toiveista ja välineistä.
 • Koulun oppilaat ovat piirtäneet unelmiensa koulun pihan.
 • Kaikki koulun opettajat ovat osallistuneet ideointiin ja suunnitteluun.
 • Oppilaskunta on aktiivisesti mukana suunnittelussa.
 • On perustettu työryhmä toiminnan kehittämiseksi. Työryhmässä on opettajien, oppilaiden ja vanhempien edustus.
 • Teemavälitunnit suunnitellaan lukukauden alussa.

2: Välituntiliikunta - Ideoita olosuhteiden kehittämiseen

 • Välituntiliikuntaa varten hankitaan riittävästi erilaisia liikuntavälineitä.
 • Pihan kalusto ja olosuhteita kehitetään liikunnan kannalta houkuttelevammaksi:
  • tehdään piha-alueen kehittämissuunnitelma
  • asfaltille piirretään leikki- ja pelialueita
  • koulun pihan ympärille tehdään talvella välituntilatu
  • kiikkuja ja kiipeilytelineitä riittävästi
 • Olemassa olevat olosuhteet otetaan välituntiliikunnan käyttöön. Esimerkiksi tyhjästä ja käyttämättömästä ulkovarastosta tehdään välituntiliikuntapaikka.
 • Pihan välineet / telineet käydään läpi lasten kanssa ja ideoidaan yhdessä mitä kaikkea välineillä / telineillä voi tehdä.
 • Koulun pihan yhteyteen tehdään liikunta-/seikkailurata.
 • Liikuntavälinekirjasto.
 • Koulun liikuntasali on välituntiliikunnan käytössä.
 • Liikuntasalin käyttömahdollisuus koulun jälkeen kaveriporukoille.
 • Koulun oma kuntosalivuoro.

3: Välituntiliikunta - toiminnallisia ideoita

 • Ylempien luokkien oppilaat tomivat välituntiliikuttajina. Oppilaille annetaan pienimuotoinen koulutus esim. leikkien ohjaamisesta. Opettajat toimivat oppilaiden tukena.
 • Jokaisella välitunnilla / päivällä on vastuu luokka, oppilasryhmä tai opettaja.
 • Ruokailun yhteydessä on pitkä välitunti, jonka aikana välituntiliikuntaa toteutetaan suunnitelmallisesti.
 • Teemavälitunnit / teemaviikot (esimerkiksi tanssi, sirkustelu, palloilu, perinneleikit jne.).
 • Välituntidisco, välituntiolympialaiset.
 • Leikki- ja pelivinkit näkyviin seinälle.
 • Koulun käytäviin tehdään erilaisia ratoja esimerkiksi paikkamerkeistä tai käsien / jalkojen muodoista - rata muuttuu viikottain.
 • Luokkien välinen kilpailu välituntiaktiivisuudesta
 • Koulu osallistuu Nuoren Suomen välituntiliikunnan kampanjoihin.
 • LiikuntaTalent -kisa.
 • Taitorata polkupyörille / mopoille.

4: Ideoita liikunnan lisäämiseen eri oppiaineiden yhteyteen

 • Tekstiilitöissä
  • suunnitellaan ja tehdään koulun oma edustusasu
  • valmistetaan footbageja
 • Teknisissä töissä
  • tehdään välituntiliikuntavälineitä ( esimerkiksi puujalat, tasapainolaudat, pieni sählykaukalo pihalle)
 • Tietotekniikan tunnilla
  • suunnitellaan liikuntakalenteri, jolla liikkunta-aktiivisuutta seurataan
 • Matematiikka
  • lukujen hajoittaminen - oppilaat ovat yksiköitä, jotka toiset oppilaat jakavat esim. 5 = 2 + 3
  • lukuhyppelyitä yhteenlaskua / vähennyslaskua opetellessa
  • lukusuoralla laskemista - oppilaat ovat lukusuoran lukuja
  • kertotaulun: siirry oikeaan kohtaan lukusuoralla
  • matikkaviesti
 • Musiikki
  • tulkitse musiikkia esimerkiksi kävelemällä kuin karhu tms.
  • liikkuen nuottien aika-arvoja, tahtilajeja, musiikkityylilajeja
  • rytmiharjoitteet ja musiikkiliikunta tietenkin
  • kehonsoittimilla soittaminen
  • tulkitse musiikkia esimerkiksi kävelemällä kuin karhu tms.
  • käsibaletti - musiikki soi ja matkitaan opettajan tai jonkun oppilaan käsiliikkeitä
  • venyttely ja äänenavaus
 • Kuvaamataito
  • Mielikuvaharjoitukset: esim. viljojen heilumista tuulessa ennen kuin ruvettiin piirtämään tuulikuvaa pellosta
  • maalausta myös pensseli varpaanvälissä - hauskoja kuvia
  • patsaita ja ihmispyramideja ja niiden kuvaamista
 • Äidinkieli
  • Perusrytmikävely paikallaan lukemisharjoituksissa
  • tee patsas tai pantomiimi kertomuksesi kohdasta
  • pantomiimi: arvaa ammatti
  • ekaluokkalaisten kanssa tavujen taputtaminen sormin, käsin ja muiden vartalon osin
 • Muut
  • totta / ei totta väitteet - eri asentoja esim. seiso - kyykky
  • rauhoittumistilanteessa brain gym käsilliikkeitä tunnin alussa herättelyjuttuina
  • oikein väärin vastaukset erilaisilla liikkeillä (kyykkyyn - ylös)
  • kääntymiset eri suuntiin, käsillä heiluttelut, oikein - väärin eri puolilla luokkaa
  • erilaiset "välipalaleikit", joissa liikutaan (esim. koordinaatioharjoitteet, tasapainoilut ym.)
  • kiinalainen voimistelu

5: Muut ideat

 • Koulupäivän aikana opettajat pitävät luokissa taukojumppaa.
 • Järjestetään luokkien välisiä turnauksia tai haasteotteluja eri lajeissa.
 • Koulu osallistuu valtakunnallisiin liikuntakampanjoihin kuten Liikuntaseikkailu maapallon ympäri.
 • Lisää liikuntakerhoja koulujen yhteyteen:
  • yhteistyö urheiluseurojen ja muiden järjestöjen kanssa
 • Liikunnalliset aamunavaukset.
 • Koulun oma juoksukoulu.
 • Koulukyydit jäävät / lähtevät hieman kauempaa koulusta ( pysäkki / linja-autoasema).
 • Liikunnalliset retket - pyöräillen uimahalliin, kirjastoon.
 • Tulosruutu; koulun oppilaiden kilpailutuloksia on nähtävillä kootusti koulun ilmoitustaululla.
 • Koulu toteuttaa liikunnan valinnaiskurssin.
 • Yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa:
  • liikuntavälineiden hankinta
  • liikuntavälinekirppis
  • kerran vuodessa "suuri liikunta ilta" tapahtuma
 • Liikuntapäivien toteuttaminen:
  • yhteistyö paikallisten järjestöjen ja muiden tahojen kanssa
 • Liikuntatuntien kotiläksyt.