Ohjaajat

Koulutuksia järjestetään avoimina koulutuksina. Katso tarkemmat tiedot Koulutukset ja tapahtumat -sivulta. 

Tilauksesta saatavilla myös seuroille ja muille organisaatioille. 

Lasten liike -ohjaajakoulutukset: aloittelevat ja nuoret ohjaajat

Olympiakomitean Lasten liike -ohjaajakoulutus antaa ohjaajalle perustiedot kaikille avoimen liikunnallisen harrastusryhmän ohjaamiseen. Koulutus on suunnattu aloitteleville tai nuorille ohjaajille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan ohjauskokemusta. Koulutus on erinomainen startti ohjaajan polulle.

Lue lisätietoja koulutuksesta Olympiakomitean esitteestä. 

Koulutuksen kesto on yhteensä 6 tuntia, sisältäen:

 • ennakkotehtävän 1 tunti
 • kontaktiosan 4 tuntia
 • pienryhmätapaamisen verkossa 1 tunti (noin 1-3 kuukautta kontaktiosan jälkeen)
 • Lisäksi kontaktiosan jälkeen kokemuskorttitehtävä.

Lasten liike -ohjaajakoulutukset: kokeneet ohjaajat ja opettajat

Olympiakomitean Lasten liike -ohjaajakoulutus syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta. Koulutus on suunnattu kokeneille ohjaajille sekä soveltuu hyvin myös opettajille.

Ohjaajien aiempia kokemuksia hyödynnetään osana koulutustehtäviä.

Lue lisätietoja koulutuksesta Olympiakomitean esitteestä. 

Koulutuksen kesto on 4 tuntia, sisältäen 

 • ennakkotehtävän 1 tunti
 • kontaktiosan 3 tuntia

Tervetuloa ohjaajaksi, verkkkokoulutus

Tervetuloa ohjaajaksi -koulutus on tarkoitettu uusille, aloitteleville ohjaajille tai seurojen valmentajakerhojen käyttöön uusien ohjaajien perehdyttämiseksi tehtävään. 

Koulutus sisältää seuraavat osiot: 

 • Perustietoa ohjauksesta
 • Ohjaamisen suunnittelu
 • Ohjaaminen 
 • Oma kehittyminen 
 • Tukimateriaalia ohjaajalle  

Koulutus on maksuton.  

Vastuullinen valmentaja, verkkokoulutus

Vastuullinen valmentaja -verkkokurssin tavoitteena on edistää parempaa valmennusta ja turvallista toimintaympäristöä.  

Verkkokurssi lisää urheilutoimijoiden yhteistä tietoisuutta ja ymmärrystä vastuullisesta valmentamisesta sekä fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä. 

Koulutus on maksuton.

Nuori mieli urheilussa, verkkokoulutus

Mielen hyvinvointi vaikuttaa kehittymiseen ja suoriutumiseen urheilussa sekä harrastuksen mielekkääksi kokemiseen.  

MIELI ry:n suunnittelema verkkokurssi sopii kaikille valmentajille aloittelijoista kokeneempiin valmentajiin. Valmentajien lisäksi kurssia suositellaan henkilöille, jotka ovat lasten ja nuorten urheiluseurantoiminnassa mukana, kuten seuran johto ja huoltajat. 

Verkkokurssi opastaa, miten voit harjoituksissa edistää ja tukea nuorten urheilijoiden mielen hyvinvointia. Sisältö on suunnattu ensisijaisesti 10–15-vuotiaiden valmentajille. Toimintatavat ovat sovellettavissa myös muiden ikäryhmien toimintaan. 

Koulutus on maksuton.