Liikkuva aikuinen

Aikuisia venyttelemässä sauvakävelyn tauon aikana.
Kuva: Liikunnan aluejärjestöt, Tero Takalo-Eskola

Aktiivisuus on uusi normaali

Liikunnan aluejärjestöt tekevät yhteistyötä Liikkuva aikuinen -ohjelman kanssa liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Liikkuva aikuinen -ohjelma aloitti toimintansa vuonna 2020 jatkaen toimintansa päättäneen Kunnossa kaiken ikää -ohjelman perintöä uudistetulla toiminnalla ja painopisteillä, mutta samaan tähtäävällä tavoitteella.

Liikkuva aikuinen -ohjelman tavoitteena on saada työikäiset liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi. Töitä on tehtävänä, sillä suomalaisista työikäisistä vain 20 % liikkuu riittävästi. Ohjelma nostaa esiin erityisesti arkisen aktiivisuuden ja liikkumisen merkitystä. Ohjelman päätehtäviin sisältyvät liikkeen lisääminen työelämässä sekä liikuntaneuvonnan kehittäminen. Ohjelma tekee työtä sen eteen, että Suomen jokaisessa kunnassa olisi suositusten mukaista liikuntaneuvontaa tarjolla.

Lisätietoja Liikkuvasta aikuisesta löydät ohjelman omilta sivuilta alla olevan linkin kautta. 

Liikkuva aikuinen, logo, aktiivisuus on uusi normaali, Liikkuva aikuinen - Etusivu.

Liikkujan Apteekista liikuntalääkettä 

Tiesitkö, että voit saada liikuntaan neuvoja myös apteekista?

Liikkujan Apteekki -konsepti on Liikkuva aikuinen -ohjelman, Suomen Apteekkariliiton, Hengitysliiton sekä Liikunnan aluejärjestöjen yhteistyössä koordinoima toimintamalli. Toiminnalla pyritään siihen, että apteekit edistävät suomalaisten terveyttä kannustamalla liikkumaan. 

Tavoitteena on, että asioidessaan apteekissa asiakas voi keskustella henkilökunnan kanssa hyvinvointinsa edistämisestä liikunnan avulla. Toisena tavoitteena on, että apteekit ovat osa kunnan liikuntapalveluketjua. Liikkujan Apteekki -konseptin toimintaa apteekit voivat toteuttaa mm. erilaisilla liikunnallisilla tempauksilla, ottamalla liikuntaa puheeksi ja liikuntahyllyllä.

Voit tutustua aiheeseen lisää Liikkujan Apteekki -verkkosivuilta, josta löytyy tietoa sekä apteekkien asiakkaille että Liikkujan Apteekki -toimintaa toteuttaville apteekeille. Sivuilta löytää myös alueellamme toimivien Liikkujan Apteekkien yhteystiedot.

Liikkujan Apteekki, logo, Liikkujan Apteekki - Etusivu.

Yhteystiedot

Katri Hirvonen

Aikuisliikunnan kehittäjä

  • katri.hirvonen(at)pokali.fi
  • Puh. 050 366 5177
Katri Hirvonen, esittelykuva.