VIRTA-hanke

VIRTA- Vireyttä ja toimintaa alueelle

VIRTA-kehittämishankkeen tarkoitus on edistää urheiluseurojen ja muiden liikuntaa tarjoavien yhdistysten toimintaa, osaamista, yhteistyötä ja liikuntapalveluita Keski-Karjalan Leader toiminta-alueella.

Tarkoituksena on myös lisätä hankkeen toimintakuntien eli Kiteen, Tohmajärven ja Rääkkylän elinvoimaisuutta lisääntyneen toiminnan kautta.

Hanke kohdistuu kahden vuoden aikana noin 20 liikunta- ja urheiluseuraan ja muuhun paikalliseen vapaaehtoistoimintaan perustuvaa liikuntaa järjestävään yhteisöön (esimerkiksi kyläyhdistykset, kansanterveysjärjestöt ja 4H), joilla on halua verkostoitua hankkeen kautta yhteiseen toiminnan suunnitteluun. Kukin mukaan tuleva seura tai yhdistys saa hankkeen kummankin toimintavuoden aikana 3-4 seura/yhdistyskonsultointia (á 3h), kuntakohtaisia seurojen yhteiskoulutuksia, sekä yhdistyksen pitkäjänteistä toimintaa jatkossa avustavan, hankkeen aikana yhdessä laaditun kehittämissuunnitelman. Lisäksi mukana olevat seurat ja yhdistykset saavat näkyvyyttä toiminnalleen hankkeessa toteutettavien alue- ja kuntakohtaisten liikunnallisten tapahtumien avulla. Seurojen ja yhdistysten konsultoinnissa hyödynnetään perinteisten vierailukäyntien lisäksi myös etäyhteyksiä ja digitaalisia työvälineitä. Yhteensä kukin seura saa apua ja opastusta hankkeesta noin 30-40 tuntia/vuosi. 

Vireyttä ja toimintaa alueella (VIRTA) -kehittämishanke toteutetaan 1.1.2024-31.12.2025 välisenä aikana.

Yhteystiedot

Jouni Lehtimäki

  • Hankekoordinaattori
  • jouni.lehtimaki(at)pokali.fi
  • Puh. 050 399 5508
Jouni Lehtimäki, esittelykuva.

Hankkeessa mukana

VIRTA-kehittämishankkeessa ovat mukana: Maaseuturahasto, Eu Leader-ohjelma, Keski-Karjalan Leader Jetina ja Pohjois-Karjalan Liikunta.

EU maaseuturahasto, logo, Maaseutu.fi - Etusivu.
Pohjois-Karjalan Liikunta, logo.