Salomaa-Säätiön urheilija- ja valmentaja-apuraha

Salomaa-Säätiön urheilija- ja valmentaja-apurahajärjestelmä uudistuu.

Salomaa-Säätiön hallitus on uudistanut urheilija- ja valmentaja-apurahojen jakoperusteita. Hallituksen mukaan maailma on muuttunut säätiön perustamisvuosista ja siksi on syytä myös päivittää apurahajärjestelmää paremmin aikaa palvelevaksi. Nyt säätiö pyrkii kohdentamaan tuen aiempaa enemmän tarpeen kuin menestyksen perusteella. Urheilija-apurahoista osallisiksi voivat tästä lähtien päästä myös joukkueurheilijat. Valmentaja-apurahoissa pääpaino on osaamisen lisäämisen mahdollistamisessa.

Hakuaika on 24.2. - 17.3.2024. Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella. 

Urheilija-apurahan jakamisen periaatteet ja kriteerit 2024->

 • Apurahoja jaetaan yksilö- ja joukkueurheilijoille, painottaen yksilöurheilijoihin. Apurahat ovat henkilökohtaisia, niitä ei voi hakea joukkueelle tai ryhmille.
 • Tuettavan urheilijan on selkeästi edustettava pohjoiskarjalaista urheiluseuraa tai oltava kirjoilla maakunnassa.
 • Urheilijan on kuluvana vuonna oltava iältään vähintään 15- ja enintään 24-vuotias. Muun ikäisiä urheilijoita tuetaan vain poikkeustapauksissa.
 • Yksittäistä urheilijaa voidaan tukea korkeintaan 3 kertaa.
 • Merkitsevänä tekijänä on ensisijaisesti tuen tarve, sen jälkeen menestys. Menestystä katsotaan kahden edellisen vuoden ajalta. Kuluvaa vuotta ei oteta huomioon.
 • Yksilöurheilijoilla vähimmäisvaatimus on SM-mitali. Joukkueurheilijoiden vähimmäisvaatimuksena on alue- tai maajoukkueleiritykseen kuuluminen. Ilman näitä tuetaan vain poikkeustapauksissa.
 • Urheilijan saama muu tuki ei estä saamasta säätiön apurahaa. Muu tuki otetaan huomioon päätettäessä apurahoista.
 • Tuen määrä on lähtökohtaisesti joko 500 € tai 1 000 €. Poikkeustapauksissa voidaan myöntää eri suuruisia apurahoja. Kaikkien tuen saaneiden nimet julkaistaan.

Valmentaja-apurahan jakamisen periaatteet ja kriteerit 2024->

 • Apurahoja jaetaan yksilö- tai joukkuelajin valmentajille. Apurahat ovat henkilökohtaisia, niitä ei voi hakea joukkueelle tai valmennustiimille.
 • Tuettavan valmentajan on selkeästi edustettava pohjoiskarjalaista urheiluseuraa tai oltava kirjoilla maakunnassa. Myös valmentajien urheilijoiden on pääosin täytettävä sama sääntö.
 • Tukea voi saada korkeintaan kolme kertaa.
 • Valmentamista päätyönään tekevät eivät ole oikeutettuja apurahaan.
 • Merkitsevänä tekijänä on ensisijaisesti tuen tarve, sen jälkeen menestys. Menestystä katsotaan kahden edellisen vuoden ajalta. Kuluvaa vuotta ei oteta huomioon.
 • Jaettava valmentaja-apuraha on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti valmennuskoulutukseen tai arvokisamatkoihin.
 • Valmentajan saama muu tuki ei estä saamasta säätiön apurahaa. Muu tuki otetaan huomioon päätettäessä apurahoista.
 • Tuen määrä on lähtökohtaisesti 1 000 €. Poikkeustapauksissa voidaan myöntää eri suuruisia apurahoja. Kaikkien tuen saaneiden nimet julkaistaan.

Salomaa-Säätiö on joensuulainen säätiö, jonka tarkoituksena on tukea nuorison liikunta-, kulttuuri- ja opintotoimintaa sekä tukea vanhusten, erityisesti sotainvalidien kuntoutus- ja huoltotoimintaa Pohjois-Karjalassa.

Säätiö on toimintansa aikana tukenut urheilija-apurahoin nuoria, menestyviä pohjoiskarjalaisia yksilöurheilijoita, joilla on mahdollisuus kehittyä lajinsa huippu-urheilijoiksi, ja jotka eivät vielä ole muun merkittävän tuen piirissä. Säätiön on myös tukenut vuosittain valmentajia apurahoin, joita on voinut käyttää kouluttautumiseen tai kilpailumatkoihin.

Lisätietoja

Aluejohtaja Tomi Pyylampi

 • tomi.pyylampi(a)pokali.fi
 • 040 773 9243