Tähtiseurat - seurojen laatuohjelma

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen luoma seurojen laatuohjelma, jonka tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kehittäminen. 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseurojen kanssa.

Seuralle myönnetty Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Se on tunnustus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille ja urheilijoille sekä vastaa erilaisten yksilöiden tarpeisiin. Tähtimerkki osoittaa seuran täyttävän kohderyhmäkohtaiset (lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät.

Tähtiseura-logo.

Tähtiseura-ohjelman hyödyt seuralle:

  • Yhteinen vahva brändi tuo esille seuran laadukasta toimintaa.
  • Tukea seurakehitykseen, joka mahdollistaa toiminnan jatkuva kehittämisen.
  • Sähköinen kehittämistyökalu seurojen käyttöön sekä tietoa, viestintää ja koulutusta.
  • Helpottaa yhteistyötä ja verkostoitumista seurojen, lajiliittojen sekä aluejärjestöjen välillä.
  • Seuratoiminnan eri osa-alueiden tarkastelu yhtenä kokonaisuutena helpottaa seuran kehittämistyötä.
  • Mahdollisuus tuoda seuran toimintoja näkyväksi ja kehittää seurasta välittyvää mielikuvaa harrastajien, vanhempien, yhteistyökumppanien sekä muiden sidosryhmien keskuudessa.

Lisätietoja Tähtiseura-ohjelmasta löydät Olympiakomitean sivuilta alla olevan linkin kautta. 

Tutustu myös Suomisportin yhteydestä löytyvään Tähtiseura-verkkopalveluun alla olevan linkin kautta. 

Tähtiseurojen tukiklinikat

Olympiakomitea järjestää Tähtiseurojen tukiklinikoita. Niihin osallistuminen on maksutonta. Klinikat ovat webinaareja ja ne pidetään etänä Zoom-videopalvelun kautta, joten tarvitset vain tietokoneen/mobiililaitteen ja nettiyhteyden.

Lue lisätietoja tukiklinikoista alla olevan linkin kautta.