Taukoliikunta

Nuoret tekemässä taukojumppaa oppitunnin aikana.
Kuva: Liikunnan aluejärjestöt, Tero Takalo-Eskola

Taukojumppaoppaan tarkoitus on toimia apuna liikkeen lisäämisessä oppitunneille taukojumpan kautta. Oikein käytettynä rutiinina taukojumppa lisää oppilaiden keskittymistä tehtävien tekemiseen, virkistää ja piristää oppilaita sekä ennaltaehkäisee säännöllisesti tehtynä tuki- ja liikuntaelinvaivoja, joiden määrä on lisääntynyt hälyttävästi nuorilla viime vuosina istumiseen käytetyn ajan kasvettua.

Taukojumppaopas tarjoaa sinulle valmiita suoraan oppitunnille siirrettäviä vinkkejä taukoliikunnasta eri muodoissaan. Oppaan sisältö on kasattu eri lähteistä, joihin olemme törmänneet hankkeen aikana. Taukojumpat on jaoteltu tässä oppaassa kolmeen eri kategoriaan: internetistä löytyviin taukojumppiin, yhteistoiminnallisiin peleihin ja leikkeihin sekä aivoja aktivoiviin harjoitteisiin. Lisäksi oppaan loppupuolelta löytyy liitteenä valmiita materiaaleja ja ideoita taukoliikuntaan, joista voit suoraan tulostuksen jälkeen leikellä vaikkapa valmiita taukoliikuntakortteja.

Oppilaiden motivaation lisäämiseksi oppilaita kannattaa ottaa mukaan taukoliikunnan suunnitteluun, kuten muihinkin oppituntien ja koulupäivän liikunnallistamiseen liittyviin päätöksentekotilanteisiin. 

Toivomme, että saat tästä oppaasta helppoja, suoraan oppitunneille siirrettäviä malleja, jotka madaltavat taukojumpan pitämisen kynnystä ja sitä kautta lisäävät oppilaiden fyysistä aktiivisuutta ja vähentävät oppilaiden istumista koulupäivien aikana.

Opas on koottu valmiista julkisista materiaaleista osana Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n Tukea harrastamiseen (TUHAT) -hanketta.

Voit tutustua taukojumppaoppaaseen alla olevan PDF-tiedoston kautta.