Rajattomasti Liikuntatietoa -alusta

Rajattomasti Liikuntatietoa - alusta on tehty tiedolla johtamisen työkaluksi sekä suunnittelun, päätöksenteon, arvioinnin ja seurannan tueksi. Alustalla voi seurata oman kunnan tilastotietoja liikunnan osalta ja vertailla myös eri kuntien tietoja keskenään. Alustaa voivat hyödyntää myös hyvinvointialueet, seurat, järjestöt sekä muut tahot omien suunnitelmiensa tai ohjelmiensa laadinnassa.

Rajattomasti Liikuntatietoa -alustalta löytyy liikunnan indikaattoritietoa eri kohderyhmistä, olosuhteista, seuratoiminnasta, yleisistä edellytyksistä sekä liikunnan hyte kertoimet.