Tukea kouluille

Nuori kirjoittamassa muistiinpanoja oppitunnin aikana.
Kuva: Liikunnan aluejärjestöt, Tero Takalo-Eskola

Tukea paikallisille Liikkuville kouluille

Pohjois-Karjalan Liikunta tarjoaa kouluille tukea, apua ja tsemppausta aktiivisen koulupäivän toteuttamiseksi.

Koulutukset:

  • Sparraus
  • Uutta Buugia -työpaja
  • Välkkäri - välituntiliikunnan ohjaaja-koulutus
  • Vamos välkälle! -koulutus oppilaille
  • Opettajien koulutukset
  • Vanhempainillat

Tähän hankkeeseen on saatu avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Liikuntavastaavien verkostotapaamiset


Pohjois-Karjalan Liikunta ry kutsuu puolivuosittain kokoon liikuntavastaavien verkoston. Pohjoiskarjalaiset peruskoulut voivat nimetä työyhteisöstään liikuntavastaavan, joka osallistuu yhteisiin tapaamisiin ja välittää saatua tietoa koulunsa muille työntekijöille. 

Tapaamisten lisäksi liikuntavastaavat saavat säännöllisesti tietoa peruskoulun liikuntaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Verkosto toimii yhdessä Liikkuva opiskelu -verkoston kanssa.

Uutta buugia Liikkuva koulu -toimintaan -työpaja

Työpaja pureutuu juuri teidän koulunne liikkuvaan arkeen ja toimii Liikkuvan koulun buustaajana. Hyödynnämme työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet koulunne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita.

Työpaja on pääosin toiminnallinen. Olemme uusineet aikaisemmissa koulutuksissamme olleet toiminnalliset työtavat ja taukoliikuntavinkit. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, jotka opettaja pystyy ottamaan käyttöön ja muokkaamaan omaan työhönsä sopiviksi. Työpajassa käytämme myös teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana. Työpajassa syntyy myös hyvinvoinnin vuosikello.

Vamos Välkälle! -koulutus

Piristystä koulun välituntitoimintaan oppilaiden ohjaamana.

Vamos Välkälle! on Liikunnan aluejärjestöjen tarjoama koulutus, joka on suunniteltu erityisesti alakoulujen 4-6-luokkalaisille. 

Koulutuksessa oppilaat oppivat ohjaamaan liikuntaa hauskalla ja innostavalla tavalla sekä saavat ideoita liikkeen lisäämiseen välitunneille ja mm. juhlapyhiin ja teemapäiviin. Koulutuksen kesto on 120 minuuttia. Koulutus sisältää runsaasti sähköistä materiaalia haasteiden ja tempausten toteuttamiseen. 

Materiaalit ovat saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. 

Voit tiedustella hintaa ja tilata koulutuksen lasten ja nuorten liikunnan kehittäjältä Roosa-Maria Turuselta.

Uutta buugia liikkuva koulu -toimintaan, liikunnan aluejärjestöt, iloisia nuoria.

Lisätietoja

Roosa-Maria Turunen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä

  • roosa-maria.turunen(at)pokali.fi
  • Puh. 050 340 6549
Jonna Vaskonen, esittelykuva.