Tukea kouluille

Nuori kirjoittamassa muistiinpanoja oppitunnin aikana.
Kuva: Liikunnan aluejärjestöt, Tero Takalo-Eskola

Tukea paikallisille Liikkuville kouluille

Pohjois-Karjalan Liikunta tarjoaa kouluille tukea, apua ja tsemppausta aktiivisen koulupäivän toteuttamiseksi.

Tuen eri muotoja ovat:

  • Sparraus
  • Uutta Buugia -työpaja
  • Urheiluseura-koulu-yhteistyö
  • Välituntiliikunnan kehittäminen, esimerkiksi Välkkäri - välituntiliikunnan ohjaaja-koulutuksen avulla
  • Opettajien koulutukset
  • Löydä liikunta-kerho-ohjaaja koulutus ja muut liikuntakerhokoulutukset
  • Vanhempainillat

Tähän hankkeeseen on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Uutta buugia Liikkuva koulu -toimintaan -työpaja

Uusi työpaja pureutuu juuri teidän koulunne liikkuvaan arkeen ja toimii Liikkuvan koulun buustaajana. Hyödynnämme työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet koulunne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita.

Työpaja on pääosin toiminnallinen. Olemme uusineet aikaisemmissa koulutuksissamme olleet toiminnalliset työtavat ja taukoliikuntavinkit. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, jotka opettaja pystyy ottamaan käyttöön ja muokkaamaan omaan työhönsä sopiviksi. Työpajassa käytämme myös teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana. Työpajassa syntyy myös hyvinvoinnin vuosikello.

Työpaja on maksuton vuoden 2021 loppuun saakka. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Liikunnan aluejärjestöjen liikkumisen edistämistyötä.

Uutta buugia liikkuva koulu -toimintaan, liikunnan aluejärjestöt, iloisia nuoria.

Lisätietoja

Jonna Vaskonen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä

  • jonna.vaskonen(at)pokali.fi
  • Puh. 050 307 8152
Jonna Vaskonen, esittelykuva.