Tukea kouluille

Nuori kirjoittamassa muistiinpanoja oppitunnin aikana.
Kuva: Liikunnan aluejärjestöt, Tero Takalo-Eskola

Tukea paikallisille Liikkuville kouluille

Pohjois-Karjalan Liikunta tarjoaa kouluille tukea, apua ja tsemppausta aktiivisen koulupäivän toteuttamiseksi.

Koulutukset:

  • Sparraus
  • Uutta Buugia -työpaja
  • Välkkäri - välituntiliikunnan ohjaaja-koulutus
  • Opettajien koulutukset
  • Vanhempainillat

Tähän hankkeeseen on saatu avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Liikuntavastaavien verkostotapaamiset


Pohjois-Karjalan Liikunta ry kutsuu puolivuosittain kokoon liikuntavastaavien verkoston. Pohjoiskarjalaiset peruskoulut voivat nimetä työyhteisöstään liikuntavastaavan, joka osallistuu yhteisiin tapaamisiin ja välittää saatua tietoa koulunsa muille työntekijöille. 

Tapaamisten lisäksi liikuntavastaavat saavat säännöllisesti tietoa peruskoulun liikuntaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Verkosto toimii yhdessä Liikkuva opiskelu -verkoston kanssa.

Uutta buugia Liikkuva koulu -toimintaan -työpaja

Työpaja pureutuu juuri teidän koulunne liikkuvaan arkeen ja toimii Liikkuvan koulun buustaajana. Hyödynnämme työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet koulunne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita.

Työpaja on pääosin toiminnallinen. Olemme uusineet aikaisemmissa koulutuksissamme olleet toiminnalliset työtavat ja taukoliikuntavinkit. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, jotka opettaja pystyy ottamaan käyttöön ja muokkaamaan omaan työhönsä sopiviksi. Työpajassa käytämme myös teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana. Työpajassa syntyy myös hyvinvoinnin vuosikello.

Uutta buugia liikkuva koulu -toimintaan, liikunnan aluejärjestöt, iloisia nuoria.

Lisätietoja

Roosa-Maria Turunen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä

  • roosa-maria.turunen(at)pokali.fi
  • Puh. 050 340 6549
Jonna Vaskonen, esittelykuva.