TYKEs-hanke

Työkuntoa Keski-Karjalaan (TYKEs) -hanke

Työkuntoa Keski-Karjalaan (TYKEs) -hanke, logo.

TYKEs-hanke on päättynyt! 

Kiitos kaikille hankkeessa mukanaolleille ihmisille ja yhteistyötahoille!

TYKEs ‑hanke oli Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen ja Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n yhteishanke ajalla 1.8.2019–31.12.2021. Hankkeella haettiin pysyviä ratkaisumalleja työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi Keski-Karjalan alueella. 

Hankkeen tavoitteena oli kehittää työterveyshuollon ja kuntien vapaa-aikatoimen yhteistyömuotoja prosessinomaisen elintapavalmennuksen järjestämiseksi, luoda tähän kustannustehokas asiakasprosessi sekä saada näyttöä toiminnan vaikuttavuudesta.

Hankkeen kohderyhmään kuuluivat Keski-Karjalan kuntien työntekijät, Siun Soten työntekijät alueella sekä maaseututoimialan pienyritykset. Asiakkaat ohjautuivat 6–12 kuukautta kestävään elintapavalmennukseen aina työterveyshuollon arvion kautta, jolloin toiminta kohdistui henkilöihin, jotka tarvitsevat tukea elintapamuutoksen tekemiseen. Valmennuksen aikana asiakas sai tukea ja neuvontaa mm. liikunnan aloittamiseen, parempaan ravitsemukseen ja palautumiseen yksilöllisesti ja ryhmässä. Lisäksi asiakkaille tehtiin alku- ja seurantamittaukset, ja he saivat käyttöönsä liikemittarin, jolla saatiin kokonaiskuva fyysisestä aktiivisuudesta.

Hankkeen tuloksena luotiin uusi elintapavalmennuksen asiakaspolku työterveyshuollon ja kuntien vapaa-aikatoimen välille. Pitkällä aikavälillä toiminnalla voi saada aikaan myös parempaa työkykyä ja työssä jaksamista sekä vähemmän sairauspoissaoloja.

Hanketta rahoittivat Euroopan Sosiaalirahaston lisäksi Kiteen kaupunki sekä Tohmajärven ja Rääkkylän kunnat, Pokali ja Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus. Tiivistä yhteistyötä tehtiin työterveyshuollon palvelutarjoajien, Siun Soten ja MTK Keski-Karjalan kanssa.

Hankkeessa mukana

TYKEs ‑hankkeessa mukana olivat: Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, Pohjois-Karjalan Liikunta, Kiteen kaupunki, Tohmajärven kunta ja Rääkkylän kunta.

Euroopan Unioni, Euroopan Sosiaalirahasto, logo, Euroopan sosiaalirahasto - Etusivu.
Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, logo, TYKEs, Työkuntoa Keski-Karjalaan - etusivu.
Pokali, Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Liikunnan iloa, logo.
Kiteen kaupungin logo, Kitee - etusivu.
Tohmajärven kunnan logo, Tohmajärvi - etusivu.
Rääkkylän kunnan logo, Rääkkylä - etusivu.