Polkupyöräergometritesti

Kuntopyörätestillä mitataan sydän- ja verenkiertoelimistön tilaa ja aerobista kestävyyttä. Testi kestää 8–20 minuuttia riippuen testattavan taustatekijöistä ja valitusta testiohjelmasta. Testi toteutetaan polkemalla pyörällä asteittain raskaammaksi muuttuvalla kuormalla. Testin aikana seurataan asiakkaan sykettä ja kysellään säännöllisin väliajoin testattavan kokemaa rasitustasoa.


Polkupyöräergometrillä suoritettu aerobisen kunnon testi mittaa sydämen ja verenkiertojärjestelmän, keuhkojen, työskentelevien lihasten ja niitä huoltavien järjestelmien toiminnan tehokkuutta. Testi on toteutukseltaan turvallinen ja helppo, eikä testattavan ikä, koko tai liikuntatottumukset ole este hapenottokyvyn mittaamiselle. Testi soveltuu kaikille. Jokainen testattava saa asiantuntijan kanssa yhdessä läpikäydyn testipalautteen, joka sisältää mm. analyysin toteutuneesta testistä ja tuloksista sekä testitulokseen perustuvan liikuntaohjelman sykerajoineen.

Lisätiedot

Katri Hirvonen

Aikuisliikunnan kehittäjä

  • katri.hirvonen(at)pokali.fi
  • Puh. 050 366 5177
Katri Hirvonen, esittelykuva.