Pokali

Koli, Lieksa, Kolin kansallispuisto, Ukko-Koli, maisema.

Liikunnan iloa!

Pohjois-Karjalan Liikunta ry (Pokali) on maakunnallinen liikunnan ja urheilun asiantuntija-, kehittämis- ja yhteistyöjärjestö. Sen päätehtävänä on pohjoiskarjalaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun avulla. Lisäksi järjestö varmistaa liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden.

Pokali perustettiin 6.10.1997 Joensuussa pohjoiskarjalaisten urheiluseurojen ja liikuntajärjestöjen toimesta. Pokali toimii kiinteässä yhteistyössä neljäntoista muun liikunnan aluejärjestön kanssa. Toimialueena on Pohjois-Karjalan maakunta.

"Liikunnan iloa" -strategiassa määritellään Pohjos-Karjalan Liikunta ry:n omat tavoitteet, toimintatavat ja toiminnan sisällöt. Jokainen jäsenjärjestö vastaa omasta toiminnastaan ja sen kehittämisestä. Pokali tukee jäsenjärjestöjensä toiminnan kehittämistä antamalla asiantuntija-apua resurssiensa puitteissa.

Pokali toteuttaa jäsentensä hyväksymisiä, valtiovallan ja asiakkaiden kanssa sovittavia tehtäviä. Pokali ohjautuu strategiasta, jossa määritellään toiminnan keskeiset päämäärät, toimintatavat ja sisällöt. Strategia on myös keskeinen osa johtamista.

Pokalin strategialinjan mukaiset vuosittaiset tehtävät määritellään toiminta- ja taloussuunnitelmassa, josta jäsenjärjestöt päättävät vuosikokouksessa.

Pokalin toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja viisi jäsentä. Jäsenyhdistyksiä, urheiluseuroja sekä muita järjestöjä on noin sata. Joensuussa sijaitsevassa toimistossa työskentelee kaksitoista henkilöä.

Lue lisätietoja Pokalin toiminnasta alla olevien linkkien kautta. 

Pokali, Pohjois-Karjalan Liikunta, Liikunnan iloa, logo.
Pohjois-Karjalan Urheilugaala, logo, Urheilugaala - pääsivu.