Toimintaohje / häirintätapaukset

Lupa välittää, lupa puuttua -oppaan tarkoituksena on kertoa sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä liikunnassa ja urheilussa toimiville aikuisille – vanhemmille, valmentajille, ohjaajille, seurajohtajille, opettajille, järjestötyöntekijöille, liikuntapaikkahoitajille ja muille lasten ja nuorten liikuntatoiminnasta vastaaville. Pyrkimyksenä on tarjota menettelyohjeita turvallisen harjoitteluympäristön luomiseksi sekä ohjeita puuttua häirintään, jos sellaista ilmenee.

Opas on Suomen Olympiakomitean julkaisu. Opasta on ollut toimittamassa useita henkilöitä sekä järjestöjä. Opas pohjautuu SLU:n vuonna 2002 toimittamaan ja 2010 päivitettyyn lähes vastaavaan oppaaseen sekä vuonna 2014 usean järjestön yhteistyöllä tuotettuun "Toimintaohje – Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen" -aineistoon. 

Oppaan pääkohdat

Oppaan pääkohtia ovat:

  1. Mitä seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä on?
  2. Ennaltaehkäisy
  3. Rikoslaki ja vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen apuna ennaltaehkäisyssä
  4. Toimintaohjeet – mitä sitten, jos häirintää tapahtuu?
  5. Case-esimerkkejä keskustelujen pohjaksi
  6. Yhteystietoja ja lisätietolinkkejä

Lisäksi oppaan esipuheessa kerrotaan taustatietoja oppaan tarkoituksesta sekä oppaan tekemisestä.

Lisätietoja

Tutustu oppaaseen tarkemmin alla olevasta latauslinkistä (PDF-tiedosto).