Avoimet ovet -hanke

Avoimet ovet -hanke, logo.

AVOIMET OVET -HANKKEEN KEHITTÄMISTAVOITE: Suurimmat taloudelliset ja hyvinvointihyödyt saadaan, kun vahvistetaan yhdenvertaista ja kaikille avointa liikuntakulttuuria, jolla lisätään liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista vähän liikkuvien keskuudessa. Toimintarajoitteisten henkilöiden psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi ja toimintakyky paranevat saavutettavan liikuntatarjonnan lisääntymisen myötä, mikä mahdollistaa henkilöiden yhdenvertaisen osallistumisen liikuntaan ja harrastamiseen omassa lähiympäristössään, omista lähtökohdistaan ja liikkua siellä missä muutkin ovat.

Avoimet ovet VOL2 -hankkeen tavoitteena on saada toimintarajoitteisia henkilöitä mukaan urheiluseuroihin nykyistä enemmän. Hanke jatkaa seuratoiminnan kehittämistä aikaisemmassa Avoimet ovet -hankkeessa syntyneen inklusiivisen seuran kehittämismallin avulla. Tukemalla kaikille avointa liikuntakulttuuria lisätään urheiluseurojen osaamista soveltavan liikunnan ja paraurheilun järjestäjinä. Hanke lisää toimintarajoitteisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua seuratoimintaan liikkujina ja toimijoina. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä 14 liikunnan aluejärjestön ja kolmen uuden lajiliiton sekä seitsemän mentorilajiliiton kanssa. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Avoimet ovet VOL2 -hanke tarjoaa paikallisia verkostoja seuratoiminnan inkluusion kehittämiselle.

Liikunnan aluejärjestöt järjestävät seuroille alueellisia verkostoitumistilaisuuksia kahdesti vuodessa. Ajatuksena on, että seurat pääsevät oppimaan toisiltaan yli lajirajojen. Mukana on urheiluseuroja, joissa on jo ollut toimintaa, ja ne voivat sparrata niitä, jotka ovat vielä lähtökuopissa. Onnistunut verkostotyö, jossa on mukana myös toimintarajoitteisia henkilöitä, on hankkeen suola osallisuuden ja yhdenvertaisen liikuntakulttuurin luomiseksi.    

Seitsemän lajiliiton paraurheilusta vastaavat henkilöt toimivat mentoreina tukien ja kannustaen uusia lajiliittoja sekä seuroja toiminnan kehittämisessä.

Ensimmäisellä hankekaudella mukana olleet lajiliitot toimivat mentoreina uusille lajiliitoille. Lajiliittojen toimintamalleja ja -tapoja kehitetään yhdessä ja jaetaan onnistumisia koko urheilukentälle. Mentori on henkilökohtainen sparraaja, joka omalla asiantuntemuksellaan tukee lajiliittoja soveltavan liikunnan ja paraurheilun edistämisessä. Mentori kuuntelee ja antaa konkreettisia neuvoja. Tärkeintä on kannustaminen ja innostaminen. Mentoriohjelmasta hyötyvät sekä mentoroitava että itse mentori.

AVOIMET OVET -KEHITTÄMISOHJELMA

Inklusiivisen seuran kehittämismallin pilotointi hankekumppanilajiliittojen kanssa lisää osaamista valtakunnallisesti niin seuroissa kuin koko urheiluyhteisössä. Työkaluna pilotoinnissa toimii vuoden 2023 aikana valmistuva Avoimet ovet -seurakäsikirja (Suunnittele–Etsi kumppanit–Käynnistä toiminta–Tiedota–Arvioi toimintaa). 

Pohjois-Karjalan seurojen verkostotapaaminen

Pohjois-Karjalan Avoimet ovet -verkosto kokoontuu kerran keväällä ja kerran syksyllä. Verkosto on kaikille avoin! Mikäli soveltavan liikunnan käynnistäminen omassa seurassa kiinnostaa niin ota yhteyttä Roosaan ja tule mukaan verkostoon!

Avoimet ovet-hankkeen Pohjois-Karjalan seurojen verkostotapaaminen pidettiin tiistaina 22.2.2022.
Avoimet ovet-hankkeen Pohjois-Karjalan seurojen verkostotapaaminen pidettiin tiistaina 22.2.2022. Mukana Paralympiakomitean Nina Peltonen ja parauimari Antti Latikka.

Lisätietoja

Lisätietoa Avoimet ovet-hankkeesta löydät Paralympiakomitean sivuilta alla olevan linkin kautta. 

Jos seurasi on kiinnostunut tarjoamaan liikunnan mahdollisuutta erityisryhmiin kuuluville henkilöille, voit ilmoittaa seurasi mukaan toimintaan Löydä oma seurasi -sivun kautta. Sivua ylläpitää Paralympiakomitea.

Yhteystiedot

Jos innostuit hankkeesta, voit ottaa yhteyttä myös Pohjois-Karjalan Liikunnan lasten ja nuorten liikunnan kehittäjään Roosa-Maria Turuseen.

Roosa-Maria Turunen

  • roosa-maria.turunen(at)pokali.fi
  • Puh. 050 340 6549
Jonna Vaskonen, esittelykuva.