StrategiaPokalin strategian linjan mukaiset vuosittaiset toiminnan painotukset ja tehtävät määritellään toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Pokalin toimintaa arvioivat ja seuraavat jatkuvasti Pokalin hallitus, henkilökunta, jäsenjärjestöt, opetusministeriö sekä keskeiset yhteistyötahot. Jäsenjärjestöt arvioivat strategian toteutumista vuosittaisten toimintakertomusten kautta kevätkokoksessa.