Strategia

Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n (Pokali) vuosien 2021–2024 ”Liikunnan iloa” -strategian tarkoituksena on:

  • Ennakoida toimintaympäristössämme tapahtuvia muutoksia ja reagoida niihin joustavasti.
  • Vastata jäseniltä, asiakkailta ja sidosryhmiltä tuleviin toiveisiin.
  • Vahvistaa Pokalin asemaa asiantuntevana ja innostavana liikunnan ja urheilun edistäjänä sekä edunvalvojana.
  • Varmistaa strategian tahtotilan toteutuminen.

Arviointi, seuranta ja ohjautuminen

Pokalin strategian linjan mukaiset vuosittaiset toiminnan painotukset ja toimenpiteet määritellään toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Toiminta ohjautuu pääsääntöisesti maakunnallisen kysynnän ja odotusten sekä yhteisesti sovittujen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti.

Pokalin toimintaa arvioivat ja seuraavat Pokalin hallitus, henkilökunta, jäsenjärjestöt, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä muut keskeiset sidosryhmät. Jäsenjärjestöt arvioivat strategian toteutumista vuosikokouksissa vuosittaisten toimintakertomusten kautta. Seurannan perusteella laaditaan vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat, jotka toimivat strategian seurannan pohjana.

Lisätietoja

Lisätietoja Pokalin strategiasta voit lukea alla olevien linkkien kautta.