Tukea toiselle asteelle

Liikunnan aluejärjestöt ovat edistämässä Liikkuva opiskelu ohjelman tavoitteiden  toteutumista maakunnallisesti ja paikallisesti tarjoamalla erilaisia koulutus- ja tukipalveluja lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille.

Tarjolla olevia tukipalveluja ovat:

  • Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen tuki / sparraus.
  • Uutta buugia Liikkuvaan opiskeluun- työpaja oppilaitoksen henkilökunnalle ja oppilaille (esimerkiksi hallitus).
  • Tauoilla energiaa opiskeluun -koulutus opiskelijoille ja opettajille
  • Fyysisesti aktiivisempi opiskelupäivä. Toiminnallinen oppitunti 2.asteen opiskelijoille. 
  • Liikuntatutor -koulutus opiskelijoille.
  • Työyhteisöjen liikunta- ja työhyvinvointipalvelut.
Uuta buugia liikkuva opiskelu -toimintaan.

Tauoilla energiaa opiskeluun

Tämän koulutuksen tavoitteena on miettiä, mitä hyötyä on tauottamisesta opiskelupäivän aikana, miten se vaikuttaa oppimiseen (opintomenestykseen), vireystilaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Keskeinen tavoite koulutuksessa on konkretiassa ja antaa runsaasti vinkkejä ja ideoita fyysisesti aktiivisemman opiskelupäivän tiimoilta. Koulutuksen voi toteuttaa sekä etä- että lähikoulutuksena. Koulutuksen kohderyhmänä opiskelijat ja opettajat.

Fyysisesti aktiivisempi opiskelupäivä. Toiminnallinen oppitunti 2.asteen opiskelijoille.

Tämän oppitunnin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat liikkuvamman opiskelupäivän merkityksestä ja hyödyistä oppimiseen, opintomenestykseen ja hyvinvointiin. Oppitunti on pääosin toiminnallinen ja nojautuu sisällöissään tutkittuun tietoon. Oppitunnilla käytetään myös teknologiaa opiskelupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden mahdollistajana.

Uutta buugia liikkuva opiskelu toimintaan -työpaja

Työpaja pureutuu juuri teidän oppilaitoksenne liikkuvaan arkeen ja toimii liikkuvan opiskelun buustaajana!

Hyödynnämme työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet oppilaitoksenne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita.

Työpaja on pääosin toiminnallinen. Olemme uusineet aikaisemmissa koulutuksissamme olleet toiminnalliset työtavat ja taukoliikuntavinkit. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, jotka opettaja pystyy ottamaan käyttöön ja muokkaamaan omaan työhönsä sopiviksi. Työpajassa käytämme myös teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana. Työpajassa syntyy myös hyvinvoinnin vuosikello.

Liikuntatutor-koulutus opiskelijoille

Opiskelijat ovat keskeinen voimavara Liikkuva opiskelu -toimenpiteiden toteutuksessa. Liikuntatutor -koulutuksessa opiskelijat saavat tietoja ja taitoja toiminnan suunnitteluun, toteutukseen sekä toisten opiskelijoiden ja henkilökunnan aktivointiin. 

Yhteystiedot

Roosa-Maria Turunen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä

  • roosa-maria.turunen(at)pokali.fi
  • Puh. 050 340 6549
Jonna Vaskonen, esittelykuva.