Toiminnallinen opetus aineenopetuksessa -työpaja

Liikkuva koulu ja liikkuva opiskelu -työpajat järjestetään Itä-Suomessa maakunnittain syyskuussa 2022. Työpajan järjestää Itä-Suomen aluehallintovirasto yhteistyössä Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n, Etelä-Savon Liikunta ry:n ja Pohjois-Savon Liikunta ry:n kanssa.

Joensuun työpaja järjestetään 27.9.2022 Itä-Suomen Liikuntaopistolla!


Työpajan sisältö:

Fyysisesti aktiivinen toimintakulttuuri vaikuttaa myönteisesti oppilaiden hyvinvointiin ja oppimiseen. Vahvista omaa osaamistasi hyödyntää liikkumista oppimisen tukena yläkoulussa ja toisella asteella.

Koulutuksessa:

  • perustellaan tutkimustietoon pohjautuen liikunnan ja oppimisen välistä yhteyttä
  • tarjotaan valmiita työtapoja eri oppiaineryhmille oppituntien aktivoimiseen ja istumisen katkaisemiseen
  • jaetaan oppiaineryhmittäin kokemuksia ja ideoita fyysisen aktivoinnin toteuttamisesta oppitunneilla.

Kouluttaja: Niina Loukkola, Yliopisto-opettaja, liikuntakasvatus, Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto. 

Työpaja on maksuton!

Kysy lisää: jonna.kaverinen (a) pokali.fi