Harrastamisen Suomen malli - Mahdollisuus meidän seuralle? -webinaari

  • ma 4.12.2023 klo 911
  • Teams

Jo 262 kunnassa kautta Suomen toimii Harrastamisen Suomen mallin mukaista koulupäivän yhteydessä toteutettavaa harrastustoimintaa. Läheskään kaikki seurat eivät vielä ole tietoisia mahdollisuudesta olla mukana järjestämässä toimintaa tai tietoisia siitä, miten päästä mukaan toimijaksi. Yhteistyö voi avaa seuroille monia mahdollisuuksia omankin toiminnan kehittämiseen.


Lähde mukaan Liikunnan aluejärjestöjen järjestämään webinaarin Harrastamisen Suomen malli – Mahdollisuus meidän seuralle? ma 4.12.2023 klo 9-11. Webinaarin kolme seuraesimerkkiä avaavat seurojen toimintaa eri kunnissa. Paneelikeskustelussa on mukana lisäksi kunnan edustaja kertomassa yhteistyön mahdollisuuksia. Tämän jälkeen tiedät paremmin, miten toimia ja millaista apua on saatavilla.

Tule kuuntelemaan ja kysymään lisää. Webinaarin ohjelma ja ilmoittautuminen https://bit.ly/webiHSM