Taloudellista tukea aikuisten terveysliikuntaan (KKI-Hanketuki)

27.8.2018


KKI-HANKETUKI


Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma myöntää taloudellista tukea liikunnan edistämistyöhön hanketukihaun kautta. Hanketuella kannustetaan järjestämään liikuntaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuville työikäisille, joilla sairauden tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi liikunta vaatii erityishuomiota. Hanketuella voi esimerkiksi kouluttaa vertaisohjaajia tai perustaa uusia liikuntaryhmiä.


Tuen myöntämisen kriteerit, hakuohjeet ja hakulomake löytyvät
KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta:

www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki

Hanketuen hakuajat ovat 1.–31.3. sekä 1.–30.9.

Tiedustelut:
Hankevalmistelija
puh. 050 441 4025
www.kkiohjelma.fi