Salomaa-Säätion apurahat ovat jälleen haettavissa.

16.1.2019


Salomaa-Säätiön urheilija- ja valmentaja-apurahat ovat haettavissa. Hakuaika päättyy 25.2.2019.

Salomaa Säätiö on joensuulainen säätiö, jonka tarkoituksena on tukea nuorison liikunta-, kulttuuri- ja opintotoimintaa sekä tukea vanhusten, erityisesti sotainvalidien kuntoutus- ja huoltotoimintaa Pohjois-Karjalassa. Säätiö on toimintansa aikana tukenut urheilija-apurahoin nuoria, menestyviä pohjoiskarjalaisia yksilöurheilijoita, joilla on mahdollisuus kehittyä lajinsa huippu-urheilijoiksi ja jotka eivät vielä ole muun merkittävän tuen piirissä. Valmentaja- apurahat on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti koulutukseen ja kilpailu- ja leirimatkoihin.

 

Kriteerit urheilija-apurahojen jakamiselle:

  • apurahoja jaetaan vain yksilöurheilijoille
  • tuettavan urheilijan on selkeästi edustettava pohjoiskarjalaista urheiluseuraa tai oltava kirjoilla maakunnassa
  • urheilijan on oltava iältään 15 - 24 vuotias, muun ikäisiä urheilijoita tuetaan vain poikkeustapauksissa
  • urheilijan saama muu tuki ei estä saamasta säätiön apurahaa, muu tuki otetaan huomioon päätettäessä apurahoista.

Kriteerit valmentaja-apurahojen jakamiselle:

  • tuettavan valmentajan on selkeästi edustettava pohjoiskarjalaista urheiluseuraa tai oltava kirjoilla maakunnassa
  • valmentajan on oltava iältään vähintään 20 vuotta, nuorempia valmentajia tuetaan vain poikkeustapauksissa
  • jaettava valmentaja-apuraha on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti koulutukseen ja kilpailu- ja leirimatkoihin
  • valmentajan saama muu tuki ei estä saamasta säätiön apurahaa, muu tuki otetaan huomioon päätettäessä apurahoista.

Vuoden 2019 urheilija- ja valmentaja-apurahat haetaan 25.2.2019 klo 16 mennessä säätiön hallitukselle osoitetulla hakemuksella. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Apurahat jaetaan Salomaa Säätion vuosijuhlassa toukokuussa.

Hakulomakkeet on palautettava määräaikaan mennessä Pokalin toimistoon os. Rantakatu 35, 80100 Joensuu.

Tiedustelut: koordinaattori Pasi Majoinen 0400 920 237 tai aluejohtaja Jari Hurskainen 040 773 9243.

Hakulomakkeet on tulostettavissa alla olevasta linkistä tai saatavana Pokalin toimistolta, 050 441 7327, toimisto@pokali.fi