Nuorten työllistäminen kesällä 2023

Kuva: Liikunnan aluejärjestöt, Tero Takalo-Eskola

Hae nuorten kesätyöllistämiseen tarkoitettua avustusta!


Ministeriön myöntämää avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai –palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle.

Ministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/henkilö. Avustusta hakevalla järjestöllä tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen. Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15-29 -vuotiaat.Pohjois-Karjalan Liikunta jakaa kesällä 2023 nuorten kesätyöllistämisen tukea 150 henkilölle.


Avustuksen saadakseen jokaisen työllistävän seuran on osallistuttava Pokalin järjestämään maksuttomaan seuran hallinnon koulutukseen.

Koulutukseen on kaksi vaihtoehtoista koulutusajankohtaa: 2.5.2023 (Live) ja 11.5.2023 (Teams). Koulutusten tarkempi aika ilmoitetaan haun päättymisen jälkeen.

Lisäksi Pokali tarjoaa koulutuksia mm. seuraavista aiheista: Aloittelevan ohjaajan koulutus, Soveltavan liikunnan koulutus, Meillä ei kiusata koulutus.

Nuorten kesätyön lyhytaikainen palkkaaminen ajalla 1.4.-30.9.2023, kokonaistyöaika vähintään 2 viikkoa, 5-6 tuntia päivässä.

Hakemus on jätettävä viimeistään perjantaina 21.4.2023 klo 23.59 mennessä alla olevalla lomakkeella.

Lisätietoja avustuksesta saa Opetus- ja kulttuurimisteriön verkosivuilta ja Pokalin seurakehittäjältä. 

Seurakehittäjä

  • jouni.lehtimaki(at)pokali.fi
  • Puh. 050 399 5508
Jouni Lehtimäki, esittelykuva.