Pohjoiskarjalaisten liikuntatottumuksia ja –aktiivisuutta selvitetään jälleen

2.2.2021

Kysely on päättynyt. Vastauksia saatiin noin 5000 kpl. Kiitämme kyselyyn osallistuneita.

 

Pohjois-Karjalan Liikunta ry (Pokali) toteuttaa yhteistyössä maakunnan kuntien kanssa kaikkia pohjoiskarjalaisia koskevan liikuntakyselyn ajalla 8.2.-8.3.2021. Kaikki Pohjois-Karjalan kunnat ovat sitoutuneet kyselyyn, jossa hyödynnetään Webropol –kyselytyökalua. Kysely toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017 osana Tulevaisuuden liikuntakunta -hanketta.


”Kysely toteuttaa liikuntalakia, jonka mukaan jokaisen kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa päätöksissä. Ei ole tiedossa, että muut maakunnat toteuttaisivat tällaista kyselyä näin yhtenäisesti. Siltä osin olemme Pohjois-Karjalassa edelläkävijöitä. Tavoitteena on saada liikunnan vaikuttamistyöhön kuntakohtaista tietoa käyttökelpoisessa muodossa.” Pokalin vs. aluejohtaja Tomi Pyylampi selventää.


Liikuntakyselyssä selvitetään mm. kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta, eniten harrastettuja liikuntamuotoja, liikunnan harrastamista lisääviä ja rajoittavia tekijöitä, urheiluseuratoimintaan osallistuvien määrää, halua pa-nostaa taloudellisesti liikunnan harrastamiseen. Lisäksi kuntalaisilta kysytään kehitettäviä asioita liikunnan osalta omassa kunnassa.


”Kyselyssä käytetään vuonna 2017 luotuja seurantaindikaattoreita, joskin osittain hiukan päivitettyinä. Tätä on tiiviisti työstetty maakunnan liikuntaviranhaltijoiden kanssa ja toivomme kyselyn keräävän paljon vastauksia.” vs. aluejohtaja Pyylampi toteaa.


Kysely suoritetaan jokaisessa Pohjois-Karjalan kunnassa samaan aikaan, jolloin tuloksia voidaan vertailla kuntien kesken. Samalla saadaan tärkeää tietoa koko maakunnan tilanteesta. Kyselyn tuloksia voidaan tarkastella mm. kokonaisuutena, kunnittain, ikäryhmittäin ja postinumeroiden mukaan alueittain jaoteltuina.


Tarkoituksena on saavuttaa mahdollisimman laaja-alainen vastaajien joukko. Kyselyn täyttäminen on hyvin nopeaa ja yksinkertaista.


Lisätietoja


Tomi Pyylampi puh. 040 773 9243, tomi.pyylampi@pokali.fi
vs. aluejohtaja, Pohjois-Karjalan Liikunta ry


Oman kunnan kyselyistä voi tiedustella oman kunnan liikuntaviranhaltijalta.