Pokalin syyskokous pidettiin 26.11.

27.11.2020

ARTO NÄSÄNEN VALITTIIN POKALIN VARAPUHEENJOHTAJAKSI


Arto Näsänen Joensuusta valittiin Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n (Pokalin) varapuheenjohtajaksi kaudelle 2021–2022 yhdistyksen syyskokouksessa Joensuussa 26.11.2020.

Kokous valitsi Pokalin hallituksen jäseniksi Raija Tahvanaisen Ilomantsista ja Timo Makkosen sekä Ari Niskasen Joensuusta. Hallitukseen kuuluvat lisäksi puheenjohtaja Jorma Huttunen
Polvijärveltä, varapuheenjohtaja Maija Törmänen Joensuusta sekä hallituksen jäsenet Raili Tanskanen Polvijärveltä ja Martti Reijonen Liperistä. Hallitusta täydennetään kevätkokouksessa yhdellä henkilöllä, jonka jälkeen hallitus on täysilukuinen.

Kokouksessa hyväksyttiin Pokalin Liikunnan iloa -strategia vuosille 2021-2024. Strategiassa toiminnan painopistealueina ovat liikunnallisen elämäntavan edistäminen eri ikäluokissa, seuratoiminnan elinvoimaisuuden tukeminen sekä kuntayhteistyö ja vaikuttaminen. Pokali yhteisön arvoja ovat vastuullisuus, moniarvoisuus, yhteisöllisyys ja asiantuntijuus. Strategian visioksi on määritelty, että Pohjois-Karjala on tulevaisuudessa entistä enemmän hyvinvoivien liikkujien ja urheilijoiden maakunta.

Syyskokous hyväksyi Pokalin toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021. Talousarvion loppusumma kohoaa 1,27 miljoonaan euroon. Toimintasuunnitelma perustuu yhdistyksen päivitettyyn
”Liikunnan iloa” – strategiaan, jonka mukaisesti Pokalin päätehtävänä on pohjoiskarjalaisten ihmisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun avulla sekä liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen.Pokalin toiminta keskittyy toimintavuoden 2021 aikana pääosiltaan strategian painopistealueiden edistämiseen.

Pokali toteuttaa toimintavuoden 2021 aikana strategian painopistealueiden mukaisia kehittämishankkeita. Pokali jatkaa vuoden 2020 alussa aloitettua kolmivuotista Liikkuen osallisuutta ja aktiivisuutta, LIITOON -hanketta, jolla haetaan pysyviä ratkaisuja ja toimintatapoja nuorten liikkumattomuuden ehkäisyyn ja sitä kautta nuorten osallisuuden sekä aktiivisuuden lisääntymiseen. Hanke toteutetaan viiden kunnan (Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi) alueella yhteistyössä kuntien ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian kanssa. Vaara-Karjalan alueen urheiluseurojen toimintaa ja elinvoimaisuutta tuetaan ja edistetään VIRE -Vaara-Karjala kehittämishankkeella. Kaksivuotinen hanke on saanut alustavan rahoituspäätöksen Vaara-Karjalan Leader ry:ltä.

Pokali osallistuu vuoden 2021 aikana syksyllä 2019 aloitetun TYKEs Työkuntoa Keski-Karjalaan –hankkeeseen yhteistyössä Pohjois-Karjalan Kansanterveys ry:n kanssa. Lisäksi toimintavuoden aikana toteutetaan ja valmistellaan uusia strategian mukaisia hankkeita, joihin haetaan ulkopuolista hankerahoitusta.

Pokali on edistämässä maakunnallisesti valtakunnallisia Liikkuvat -ohjelmia. Kehittämistoimia ja koulutuksia toteutetaan varhaiskasvatuksen, perusasteen koulujen sekä lukioiden ja ammatillisen koulutuksen henkilöstölle sekä aikuisväestön liikuttajille. Alkuvuoden 2021 aikana toteutetaan yhteistyössä kuntien kanssa maakunnallinen liikuntakysely, josta saadaan indikaattoritietoa pohjoiskarjalaisten liikunta-aktiivisuudesta sekä kuntien liikuntatoiminnasta.

Muita keskeisiä koulutuksia, tapahtumia ja tilaisuuksia toimintavuonna ovat valmentaja- ja ohjaaja –koulutukset, seurajohdon koulutukset, järjestyksenvalvojakoulutukset, Talvi- ja Sporttileirit, Pohjois-Karjalan Urheilugaala, Joensuun Run -juoksutapahtuma sekä Ikäihmisten terveyspäivä.


Lisätietoja vs. aluejohtaja Pasi Majoinen puh. 0400-920237 tai pasi.majoinen@pokali.fi