Seuratoiminnan kehittämistuen haku on nyt auki

17.11.2020

Seuratoiminnan kehittämistuen haku vuodelle 2021 on avattu urheiluseuroille. Tuen päätavoitteena on tukea lasten ja nuorten harrastustoimintaa sekä edistää organisoidun liikunnan monipuolisuutta Suomessa. Vuoden 2021 seuratoiminnan kehittämistuen haku avautuu Suomisportissa 13. marraskuuta 2020.

Tukea on mahdollista hakea 18.12.2020 asti.

Seuratuen keskiössä on lasten ja nuorten organisoidun liikunta- ja harrastustoiminnan monipuolisen tarjonnan lisääminen ja kehittäminen. Jotta harrastustoiminta tavoittaisi mahdollisimman monen lapsen ja nuoren, on liikuntamahdollisuuksia järjestettävä matalan kynnyksen periaatteella. Seuratoiminnan kehittämistuen avulla seurat pystyvät suunnittelemaan ja kohdentamaan toimintaansa niin, että seura tavoittaa kohderyhmänsä ja innostaa myös uusia jäseniä mukaan.

–­­­­­ Vaikka hakuohjeiden alatavoitteet antavatkin viitteitä, mitä seurojen hankkeiden tulisi sisältää, haluamme säilyttää tukiprosessin mahdollisimman seuralähtöisenä, huomauttaa opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Sari Virta.

 

Avustus osana hankkeen kokonaisrahoitusta

Seuratoiminnan kehittämistukea on hankkeelle haettavissa 2 500 eurosta aina 25 000 euroon.

Seuran hankkeet voivat pituudeltaan olla joko 1- tai 2-vuotisia. Mikäli seuran hankkeen kesto on kaksi vuotta, haetaan nyt tukea ensimmäiselle vuodelle. Avustuksen tulee olla aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta – avustus ei siis voi kattaa kaikkia kuluja. Omarahoituksen osuus tulee olla 25 %.

Hakiessa avustusta on seuran tuotava hakemuksessaan esiin tavoite ja toimenpiteet hankkeen etenemisen aikaansaamiseksi. Alatavoitteita edistävät toimet on seuran kuvattava selkeästi. Vuonna 2021 seuratukea jaetaan myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastamisen tukemiseen.

 

Lisätietoja ja hakuohjeet

 

Lisätietoa Pohjois-Karjalan alueella saa myös aluejärjestö Pokalin seurakehittäjä Pasi Vilkiltä:

Pasi Vilkki |seurakehittäjä

p. 0400 287 955|pasi.vilkki@pokali.fi