Seurayhteistyöpalaveri 17.11.2020 (Teams)

10.11.2020

Karelia amk ja Pohjois-Karjalan Liikunta ry (Pokali)  kutsuvat yhdessä Pohjois-Karjalan urheiluseurojen edustajia yhteistyöpalaveriin. Pokalin keskeisenä tavoitteena on edistää urheiluseurojen elinvoimaisuutta esimerkiksi kehittämällä ja tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Karelia amk on tehnyt seurojen kanssa yhteistyötä myös, muttei niin johdonmukaisesti, kun se olisi tarpeellista. Hyvänä esimerkkinä tästä syventyvästä yhteistyöstä on keväällä 2020 haettu ja saatu ESR –hanke (Jippo, Joma ja Koripallo Kataja), jonka hakuvaiheessa seurat saivat Karelialta hakuun liittyvää konsultaatiota. SeeMe –hanke on keskittynyt parantamaan seurojen digitaalisia palveluja ja osaamista. Tämän innoittaman haluamme syventää ja miettiä yhdessä yhteistyön mahdollisuuksia.

Kutsumme seuranne edustajan/edustajat Teams –palaveriin 17.11.2020 klo 17:00-18:30 pohtimaan erilaisia yhteistyötapoja ja –muotoja.

Kokouksessa esitellään meneillään olevia hankkeita tai yhteistyötä sekä aihioita mahdolliselle seurayhteistyölle. Asialista alla.

Kokous toteutetaan verkossa koronatilanteen vuoksi ja näin saavutetaan laajemmin seuroja Pohjois-Karjalasta.

Toivomme ennakkoilmoittautumiset perjantaihin 13.11.20 mennessä tämän linkin kautta

 

Ohessa linkki Teams –kokoukseen.

Voitte välittää tätä kutsua ja linkkiä eteenpäin seurassanne. Toivomme mahdollisimman monen seuran edustusta.

 

Tervetuloa miettimään erilaisia yhteistyömahdollisuuksia.

 

Harri Mikkonen                                                  Pasi Majoinen

Karelia Ammattikorkeakoulu                            Pohjois-Karjalan Liikunta Ry

harri.mikkonen@karelia.fi                                pasi.majoinen@pokali.fi

050 5020402                                                       0400-920237