LIITOON -hanke vuosille 2020 – 2022

15.1.2020

TIEDOTE

                                                                                                            

Pohjois-Karjalan Liikunta ry (Pokali) on aloittanut uuden Liikkuen osallisuutta ja aktiivisuutta, LIITOON -hankkeen vuosille 2020 – 2022.

LIITOON-hankkeen rahoitus tulee Etelä-Savon ELY-keskuksesta ESR-ohjelmasta sekä hankealueeseen kuuluvilta kunnilta (Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi), koulutuskuntayhtymä Riverialta ja Pokalilta. Hankkeen kohderyhmänä ovat 15-29 -vuotiaat liikkumattomat ja vähän liikkuvat nuoret sekä heidän kanssaan työskentelevät aikuiset.

LIITOON -hankkeella haetaan pysyviä ratkaisuja ja toimintatapoja nuorten liikkumattomuuden ehkäisyyn ja sitä kautta nuorten osallisuuden sekä aktiivisuuden lisääntymiseen.

LIITOON-hankkeen hankekoordinaattoriksi on valittu liikunnanohjaaja (AMK) Pasi Majoinen sekä yksilöohjaajiksi liikuntatieteen maisteri, insinööri Arto Ilvonen ja liikunnanohjaaja (AMK), nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Helinä Väisänen.

 

Hankekoordinaattori Pasi Majoisen yhteystiedot ovat puh. 0400 920237 ja sposti pasi.majoinen@pokali.fi , yksilöohjaaja Arto Ilvosen puh. 050 5247858 ja sposti arto.ilvonen@pokali.fi, yksilöohjaaja Helinä Väisäsen puh. 050 3501543 ja sposti. helina.vaisanen@pokali.fi.

 

Lisätietoja

 

Jari Hurskainen

aluejohtaja, Pohjois-Karjalan Liikunta ry

Rantakatu 35, 80100 Joensuu,    

puh. +358 40 546 5236

jari.hurskainen@pokali.fi

www.pokali.fi |Facebook |Instagram