Pokalin syyskokous pidettiin 20.11.2019

21.11.2019JORMA HUTTUNEN JATKAA POKALIN PUHEENJOHTAJANA

 

Jorma Huttunen Polvijärveltä valittiin jatkamaan Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n (Pokalin) puheenjohtajana kaudelle 2020 – 2021 yhdistyksen syyskokouksessa Joensuussa 20.11.2019.

Lisäksi kokous valitsi Pokalin toiseksi varapuheenjohtajaksi Maija Törmäsen Joensuusta vuosille 2020 – 2021. Hallituksen jäseniksi valittiin Arto Näsänen Joensuusta, Martti Reijonen Liperistä ja Raili Tanskanen Polvijärveltä. Hallitukseen kuuluvat lisäksi varapuheenjohtaja Ari Korpelainen Joensuusta sekä hallituksen jäsenet Jussi Väisänen Joensuusta, Seppo Kärnä Ilomantsista ja Timo Makkonen Joensuusta.

Kokouksessa hyväksyttiin Pokalin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. Talousarvion loppusumma kohoaa 1,27 miljoonaan euroon. Toimintasuunnitelma perustuu yhdistyksen ”Liikunnan iloa” – strategiaan, jonka mukaisesti Pokalin päätehtävänä on pohjoiskarjalaisten ihmisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun avulla sekä liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen.

Pokalin toiminta keskittyy toimintavuoden 2020 aikana pääosiltaan neljään painopistealueeseen: aikuisliikuntaan, lasten ja nuorten liikuntaan, seuratoimintaan ja edunvalvontaan.

Pokali toteuttaa toimintavuoden 2020 aikana strategian painopistealueiden mukaisia kehittämishankkeita, joita ovat mm. työllisyyshanke ja Kontiolahdella pidettävien ampumahiihdon maailmancupien (2 kpl) järjestämiseen liittyviin vapaaehtoisintoimijoiden koordinointiin liittyvä hanke. Lisäksi Pokali on aloittamassa uutta kolmivuotista Liikkuen osallisuutta ja aktiivisuutta, LIITOON -hanketta, jolla haetaan pysyviä ratkaisuja ja toimintatapoja nuorten liikkumattomuuden ehkäisyyn ja sitä kautta nuorten osallisuuden sekä aktiivisuuden lisääntymiseen. Hanke toteutetaan viiden kunnan (Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi) alueella yhteistyössä kuntien ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian kanssa. 

Pokali osallistuu syksyllä 2019 aloitetun TYKEs Työkuntoa Keski-Karjalaan –hankkeeseen, joka toteutetaan yhteishankkeena Pohjois-Karjalan Kansanterveys ry:n kanssa. Lisäksi toimintavuoden aikana toteutetaan ja valmistellaan uusia strategian mukaisia hankkeita, joihin haetaan ulkopuolista hankerahoitusta.

Keskeisiä koulutuksia, tapahtumia ja tilaisuuksia toimintavuonna ovat mm. VOK –koulutukset, urheiluseurassa harrastavien lasten ja nuorten vanhemmille suunnattu koulutus, Liikkuva koulu –ja Liikkuva opiskelu- toimintaan liittyvät koulutukset ja mentoroinnit, päivähoitohenkilöstön täydennyskoulutukset, seurajohdon koulutukset, järjestyksenvalvojakoulutukset, Talvi- ja Sporttileirit, Pohjois-Karjalan Urheilugaala, Joensuun Run- ja Liikunnainen –kuntoilutapahtumat sekä Ikääntyneiden terveyspäivä.

Pokali jatkaa vuonna 2019 aloitettua kaksivuotista eri kunnissa toteutettavaa Maakunnallista Liikunnan iloa -kiertuetta, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja aikuisten liikuntainnostusta sekä esitellä paikallisten toimijoiden harrastetarjontaa.

 

Lisätietoja

Jari Hurskainen

aluejohtaja, Pohjois-Karjalan Liikunta ry

Rantakatu 35, 80100 Joensuu,    

puh. +358 40 546 5236

jari.hurskainen@pokali.fi

www.pokali.fi |Facebook |Instagram