Pokali hakee palvelukseen hankekoordinaattoria ja kahta yksilöohjaajaa

19.11.2019


Pokali on aloittamassa uutta Liikkuen osallisuutta ja aktiivisuutta, LIITOON -hanketta vuosille 2020 – 2022, johon on haettu rahoitusta Etelä-Savon ELY-keskuksesta ESR-ohjelmasta. Hankkeen rahoitukseen ovat osallistumassa myös Pokali sekä hankealueeseen kuuluvat kunnat (Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi) ja koulutuskuntayhtymä Riveria. Hankkeen kohderyhmänä ovat 15-29 -vuotiaat liikkumattomat ja vähän liikkuvat nuoret sekä heidän kanssaan työskentelevät aikuiset.


LIITOON -hankkeella haetaan pysyviä ratkaisuja ja toimintatapoja nuorten liikkumattomuuden ehkäisyyn ja sitä kautta nuorten osallisuuden sekä aktiivisuuden lisääntymiseen.


Haemme palvelukseemme LIITOON –hankkeen toteuttamiseen:


1. HANKEKOORDINAATTORIA


Hankekoordinaattori vastaa hankkeen kokonaiskoordinoinnista ja hallinnosta. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu ensisijaisesti uuden toimintatavan/-mallin kokonaisuuden kehittäminen, koulutusten, ideointipajojen, bencmarking-matkojen yms. suunnittelu ja järjestäminen, digitaalisen menetelmäpankin luominen, osallistavan palautejärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto, sähköisen yhteystietokannan luominen matalan kynnyksen toimijoista sekä arviointi.


Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää sinulta hyvää yhteistyö- ja organisaatiokykyä, soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja joustavuutta työaikojen suhteen.


2. YKSILÖOHJAAJIA (2 KPL)


Yksilöohjaajat vastaavat nuorten hyvinvointikartoitusten ja -analyysien sekä mittausten tekemisestä, yksilöohjauksesta ja neuvonnasta sekä pienryhmäliikunnasta ja lajikokeilujen järjestämisestä. Lisäksi heidän tehtäviinsä kuuluvat nuorten kanssa työskentelevien aikuisten hyvinvointianalyysit ja mittaukset sekä neuvonta ja sparraukset. He osallistuvat myös yhteistyössä hankekoordinaattorin kanssa hankkeen kokonaissuunnitteluun ja eri tilaisuuksien yms. kohtaamisten suunnitteluun sekä toteutukseen mahdollisuuksien mukaan.


Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää sinulta kykyä itsenäiseen työskentelyyn, tehtävään soveltuvaa koulutusta, kokemusta nuorten kanssa toimimisesta ja liikuntaneuvonnasta sekä joustavuutta työaikojen suhteen.


Tarjoamme sinulle
▪ Innostavan työympäristön
▪ Haasteellisen tehtäväkokonaisuuden
▪ Näköalapaikan maakunnan liikunta- ja urheilukulttuuriin


Vapaamuotoiset hakemukset (joita ei palauteta) palkkatoivomuksineen ja ansioluetteloineen tulee toimittaa 5.12.2019 klo 16 mennessä osoitteeseen

Pohjois-Karjalan Liikunta ry/aluejohtaja Jari Hurskainen, Rantakatu 35, 80100 Joensuu. Kuoreen merkintä ”hankekoordinaattori” tai ”yksilöohjaaja”.

Hakemuksen voi laittaa myös sähköpostilla: jari.hurskainen@pokali.fi


Lisätietoja tehtävästä antaa 19.11.-29.11.2019 välisenä aikana aluejohtaja Jari Hurskainen,
puh. 040 546 5236.

Tehtävä täytetään 7.1.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Lisätietoja Pokalin toiminnasta saa nettisivuiltamme www.pokali.fi.