TYKEs – Työkuntoa Keski-Karjalaan

5.9.2019

Työkuntoa Keski-Karjalaan -hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen ja Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n (Pokali) yhteishanke, jolla haetaan pysyviä ratkaisumalleja työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi Keski-Karjalan alueella. Hankkeen tavoitteena on kehittää työterveyshuollon ja kuntien vapaa-aikatoimen yhteistyömuotoja prosessinomaisen elintapavalmennuksen järjestämiseksi, luoda tähän kustannustehokas asiakasprosessi sekä saada näyttöä toiminnan vaikuttavuudesta. Kiteen kaupungin sekä Tohmajärven ja Rääkkylän kuntien toiveena on perustaa tulevaisuudessa seudullisen elintapavalmentajan toimi, jolloin toiminnasta tulisi pysyvää hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat Keski-Karjalan kuntien työntekijät, Siun Soten työntekijät alueella sekä maaseututoimialan pienyritykset. Asiakkaat ohjautuvat 6–12 kuukautta kestävään elintapavalmennukseen aina työterveyshuollon arvion kautta, jolloin toiminta kohdistuu henkilöihin, jotka todella tarvitsevat tukea elintapamuutoksen tekemiseen. Valmennuksen aikana asiakas saa tukea ja neuvontaa mm. liikunnan aloittamiseen, parempaan ravitsemukseen ja palautumiseen yksilöllisesti tai ryhmässä. Lisäksi asiakkaille tehdään alkumittaukset ja seurantamittaukset, ja he saavat käyttöönsä liikemittarin, jolla saadaan kokonaiskuva fyysisestä aktiivisuudesta.

Hankkeen tuloksena luodaan uusi elintapavalmennuksen asiakaspolku työterveyshuollon ja kuntien vapaa-aikatoimen välille. Pitkällä aikavälillä toiminnalla voi saada aikaan myös parempaa työkykyä ja työssä jaksamista sekä vähemmän sairauspoissaoloja.

Hanketta rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto ESR, Etelä-Savon ELY-keskus, Kiteen kaupunki sekä Tohmajärven ja Rääkkylän kunnat. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös Siun Työterveys Oy:n, Siun Soten ja MTK Keski-Karjalan kanssa.

Lisätietoja:

Liikuntaneuvoja Arto Ilvonen, arto.ilvonen@pokali.fi, p. 050 5247858