Taloudellista tukea KKI-ohjelmalta Pohjois-Karjalaan

19.6.2019

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea kahdelle terveysliikuntahankkeelle Pohjois-Karjalaan, yhteensä 1 900 euroa.

Hoitokoti Kuikanpesä Oy sai 900 euroa tukea mielenterveyskuntoutujien matalan kynnyksen kuntosaliryhmän järjestämiseen. Joensuun Curling ry:lle myönnettiin 1 000 euroa tukea työikäisten kuntoliikuntatoiminnan toteuttamiseen.

Tukea terveysliikunnan edistämiseen

Kunnossa kaiken ikää -ohjelman myönsi vuoden 2019 toisella hakukierroksella taloudellista tukea yhteensä 95 hankkeelle yhteensä 157 700 euroa. Tuki on suunnattu toimijoille, jotka edistävät työikäisten matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Tällä KKI-hanketukikierroksella hakemuksia tuli yhteensä 191 kappaletta eri puolilta Suomea. KKI-kehittämishanketukea myönnettiin 12 hankkeelle vuodelle 2019, yhteensä 262 000 euroa.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.

KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta.

 

Lisätietoja

KKI-ohjelma, hankevalmistelija Laura Pajunen, p. 0400 968 646, laura.pajunen@likes.fi

 

www.kkiohjelma.fi