Pohjois-Karjalan Liikunta ry hakee liikuntaneuvojaa

9.5.2019

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen sekä yhdistysten kanssa ja vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.


Pohjois-Karjalan liikunta ry (Pokali) on maakunnallinen liikunnan ja urheilun asiantuntija-, kehittämis- ja yhteistyöjärjestö, jonka päätehtävänä on pohjoiskarjalaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun avulla sekä liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen. Toimipaikkamme on Joensuussa.


Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus ja Pohjois-Karjalan Liikunta ry (Pokali) toteuttavat ESR-rahoitteisen TYKEs-Työkuntoa Keski-Karjalaan -kumppanuushankkeen ajalla 1.8.2019 – 31.12.2021.

Hankkeella haetaan pysyviä ratkaisumalleja työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja työssä eläkeikään saakka jaksamisen tukemiseksi. Kokeilevan kehittämishankkeen päämääränä on kehittää työterveyshuollon sekä vapaa-aikasektorin kuntatasoista yhteistyötä, jossa pilottikokeiluilla haetaan näyttöä elintapaneuvonnan toimivuudesta ja vaikuttavuudesta.


Hankkeen tavoitteet:


Tavoite 1: Kehittää työterveyshuollon ja kuntien vapaa-aikatoimen yhteistyömuotoja, jossa työterveyshuolto ohjaa asiakkaita prosessinomaiseen elintapaneuvontaan työterveyshuollon ammattilaisten johdattelemana (työterveyshoitaja, lääkäri).


Tavoite 2: Luoda kustannustehokas elintapaneuvonnan asiakasprosessi. Tavoitteena on kehittää elintapaneuvonnan asiakaspolku yksilö- ja ryhmäkäynteineen, jossa hyödynnetään myös sähköisiä viestintäkanavia ja liikemittareita asiakkaiden sekmentoimiseksi.


Tavoite 3: Vaikuttavuusnäytöllä tavoitellaan seudullisen elintapaohjaajan toimen perustamista vuonna 2022. Keski-Karjalan kunnat (Kitee, Tohmajärvi, Rääkkylä) ovat kiinnostuneita perustamaan seudullisen toimen, joka tuo lisäarvoa työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.


Hankkeen tuloksena luodaan uusi elintapaneuvonnan asiakaspolku työterveyden ja kuntien vapaa-aikatoimen välille. Lyhyen aikavälin vaikutuksina kohderyhmän työkyky paranee yksilöön kohdistuvalla elintapavalmennuksella. Organisaatio- ja yritystasolla henkilöstön kokonaistyöhyvinvointi sekä toimintakyky paranevat ja sairauspoissaolot vähenevät.


Haemme 5.8.2019 alkaen TYKEs -työkuntoa Keski-Karjalaan -kehittämishankkeen toteuttamiseen


1. Elintapavalmentajaa 1 htv (kokoaikainen)
Tehtävässäsi vastaat keskikarjalaisten (Kitee, Tohmajärvi, Rääkkylä) asiakkaiden henkilökohtaisesta prosessinomaisesta elintapaohjauksesta, kunto- ja terveysmittauksista ja ryhmätoimintojen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä viestinnästä yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Työpisteen sijoituspaikka on Kitee.


2. Liikuntaneuvojaa 0,5 htv (osa-aikainen)
Tehtävissäsi vastaat liikuntaneuvonnan prosessiin ja kunto- ja terveysmittauksiin liittyvästä liikuntaneuvonnan suunnittelusta yhteistyössä elintapavalmentajan kanssa Keski-Karjalan alueella. Toimenkuva sisältää myös muiden tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä palveluprosessien ja -sisältöjen kehittämisessä.


Tehtäviin valittavilta henkilöiltä odotamme
• Soveltuvaa liikunta- terveydenhuoltoalan tai muuta tehtävään soveltuvaa koulutusta
• Kokemusta elintapaneuvonnasta/liikuntaneuvonnasta
• Kykyä vastuulliseen ja itsenäiseen työskentelyyn
• Hyvää yhteistyö- ja organisointikykyä
• Mahdollisuutta oman auton käyttöön (erityisesti elintapavalmentaja)


Tarjoamme
• Innostavan työympäristön
• Innovatiivisen tehtäväkokonaisuuden
• Näköalapaikan maakunnan terveyden edistämisen ja liikuntakulttuurin kehittämistoimiin


Vapaamuotoiset hakemukset (joita ei palauteta) palkkatoivomuksineen ja ansioluetteloineen on toimitettava
31.5.2019 klo 15 mennessä osoitteeseen:


- Tehtävän 1 osalta: Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus/toiminnanjohtaja Kari Hyvärinen, Siltakatu
10 A 16, 80100 Joensuu


- Tehtävän 2 osalta: Pohjois-Karjalan Liikunta ry/aluejohtaja Jari Hurskainen, Rantakatu 35, 80100 Joensuu


Lisätietoja:
Tehtävä 1. toiminnanjohtaja Kari Hyvärinen 044 322 4848
Tehtävä 2. aluejohtaja Jari Hurskainen puh 040 546 5236


Lisätietoja toiminnoistamme saa www.pkkansanterveys.fi ja www.pokali.fi.