Urheiluseuroille jaettiin 3,7 miljoonaa euroa seuratukea

30.4.2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille yhteensä 3,7 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Seuratuen avulla lisätään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä tuetaan paikallista seuratoimintaa ja liikunnallisen elämäntavan edistämistä. Avustuksella kehitetään myös vapaaehtoistyötä seuroissa.

Seuratukipäätöksiä täydennetään alkusyksyllä avattavalla erillisellä avustushaulla, joka kohdentuu vähävaraisten perheiden lasten liikuntamahdollisuuksien lisäämiseen. Uusi haku perustuu siihen, että eduskunta osoitti vuoden 2019 talousarvion hyväksymisen yhteydessä seuratukeen miljoona euroa lisärahaa, joka oli kohdennettu nimenomaan vähävaraisten lasten liikunnan edistämiseen.

Seuratukea myönnettiin yhteensä 395 hankkeelle. Niistä uusia hankkeita on 258 ja jatkoa aiemmalle hankkeelle 137. Pohjois-Karjalan alueella seuratukea sai vuodelle 2019 yhteensä 12 seuraa.

Lisätietoa tuesta OKM:n verkkosivuilta:

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/urheiluseuroille-jaettiin-3-7-miljoonaa-euroa-seuratukea

https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-