SportEdu - liikunta-alan uusi jatkuvan oppimisen keskus on julkaistu

13.10.2022

SportEdu-liikunta-alan jatkuvan oppimisen keskus on uusi koulutusorganisaatioiden muodostama verkosto sekä sähköinen alusta, joita kehitetään Itä-Suomen liikuntaopiston johdolla. Kehittämistyön tavoitteena on selkeyttää ja tuoda helpommin saavutettavaksi liikunta-alan ammatillista koulutusta sekä täydentävää koulutusta.


Liikunta-alan ammatillisen koulutuksen tarjonta on ollut melko jäsentymätön kokonaisuus. Liikunta-alalle pyrkivien on ollut hankala hahmottaa liikunta-alan ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta. Liikunta-alan moninaisten tehtävien tueksi tarjotut täydennyskoulutukset eivät ole olleet saavutettavissa kootusti. Uusia osaavia tekijöitä ja jatkuvaa osaamisen päivittämistä tarvitaan entistä enemmän liikunta-alallakin.


Itä-Suomen liikuntaopisto on ensisijaisesti liikunnan koulutuskeskus. Koemme, että liikunta-alan koulutustarjonnan kehittäminen ja alan arvostuksen edistäminen kuuluvat ydintehtäviimme. Liikunta-alan jatkuvan oppimisen keskuksen kehittäminen on strategiamme yksi painopisteistä”, kertoo Itä-Suomen Liikuntaopiston rehtori Petri Pennanen.


SportEdu on koulutustoimijoiden verkosto. SportEdun kokonaisuutta on rakennettu yhteistyössä maakunnallisten koulutusorganisaatioiden kanssa. Itä-Suomen liikuntaopiston lisäksi mukana kehitystyössä ovat Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, ammattioppilaitos Riveria sekä Pohjois-Karjalan Liikunta ry. Kehittämistyön edetessä toimijaverkostoa laajennetaan valtakunnalliseksi.


”Liikunta-alan jatkuvan oppimisen keskuksen kehittämistyö aloitettiin helmikuun alussa eri organisaatioiden avainhenkilöiden haastattelukierroksella, jota jatkettiin kevään ja syksyn verkostotapaamisilla. Alusta asti on käynyt ilmi tarve ja yhteinen tahtotila tämänkaltaisen kokonaisuuden rakentamiselle,” toteaa Itä-Suomen liikuntaopiston ja Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n koulutusasiantuntija Pasi Majoinen.


SportEdun kehittämistyön toisena tavoitteena on koota liikunta-alan ammatillinen koulutus ja täydennyskoulutukset yhdelle alustalle. Tähän tarpeeseen on syntynyt SportEdu.fi -sivusto. Sivustolle on koottu liikunta-alan koulutuspolkujen yhteyteen eri liikunta-alan tehtäviä ja niihin liittyviä ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia. SportEdu.fi -koulutuskalenteri kokoa eri organisaatioiden tarjoamat täydennyskoulutukset, jotka vahvistavat liikunta-alan moninaisissa tehtävissä toimivien henkilöiden osaamista ja ammattitaitoa.


"SportEdu.fi -sivusto tarjoaa oppilaitoksille hyvän mahdollisuuden tuoda liikunta-alan ammatillista koulutusta sekä täydennyskoulutusta näkyville ja helposti alan koulutuksesta kiinnostuneiden saataville. Sivusto tarjoaa myös valtakunnallisen väylän tuoda liikunta-alaa ja alan koulutusta esille. Tervetuloa kaikki liikuntaalan koulutuksesta kiinnostuneet hyödyntämään yhteistä koulutustarjontaamme”, totea Karelia-amk:n jatkuvan oppimisen päällikkö Pälvi Malinen.


Lisätietoja
Pasi Majoinen, koulutusasiantuntija 
Itä-Suomen liikuntaopisto / Pohjois-Karjalan Liikunta 
Puh. 040-8245449 / pasi.majoinen(a)islo.fi

Petri Pennanen, rehtori
Itä-Suomen liikuntaopisto
Puh. 050-4522659 /petri.pennanen@islo.fi