Salomaa-Säätiön urheilija- ja valmentaja-apurahat ovat haettavissa

24.2.2023

SALOMAA-SÄÄTIÖN URHEILIJA- JA VALMENTAJA-APURAHAT OVAT HAETTAVISSA 24.2.-19.3.2023.

Salomaa Säätiö on joensuulainen säätiö, jonka tarkoituksena on tukea nuorison liikunta-, kulttuuri- ja opintotoimintaa sekä tukea vanhusten, erityisesti sotainvalidien kuntoutus- ja huoltotoimintaa Pohjois-Karjalassa. Säätiö on toimintansa aikana tukenut urheilija-apurahoin nuoria, menestyviä pohjoiskarjalaisia yksilöurheilijoita, joilla on mahdollisuus kehittyä lajinsa huippu-urheilijoiksi ja jotka eivät vielä ole muun merkittävän tuen piirissä. Valmentaja-apurahat on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti koulutukseen ja kilpailu- ja leirimatkoihin.

 Kriteerit urheilija-apurahojen jakamiselle:

  • apurahoja jaetaan vain yksilöurheilijoille
  • tuettavan urheilijan on selkeästi edustettava pohjoiskarjalaista urheiluseuraa tai oltava kirjoilla maakunnassa
  • urheilijan on oltava iältään 15 - 24 -vuotias, muun ikäisiä urheilijoita tuetaan vain poikkeustapauksissa
  • urheilijan saama muu tuki ei estä saamasta säätiön apurahaa, muu tuki otetaan huomioon päätettäessä apurahoista.

Kriteerit valmentaja-apurahojen jakamiselle:

  • tuettavan valmentajan on selkeästi edustettava pohjoiskarjalaista urheiluseuraa tai oltava kirjoilla maakunnassa
  • valmentajan on oltava iältään vähintään 20 vuotta, nuorempia valmentajia tuetaan vain poikkeustapauksissa
  • jaettava valmentaja-apuraha on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti koulutukseen ja kilpailu- ja leirimatkoihin
  • valmentajan saama muu tuki ei estä saamasta säätiön apurahaa, muu tuki otetaan huomioon päätettäessä apurahoista.

Vuoden 2023 urheilija- ja valmentaja-apurahat haetaan 19.3.2023 klo 16 mennessä. Hakulomakkeet osoitetaan Salomaa-Säätiölle. Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella. Alla linkki urheilija-apurahahakemukseen ja valmentaja-apurahahakemukseen. Hakemukset allekirjoitetaan sähköisesti pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Alaikäiseltä hakijalta vaaditaan huoltajan sähköinen allekirjoitus. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Apurahojen jakamisesta tiedotetaan huhti-toukokuussa.


Tiedustelut: aluejohtaja Tomi Pyylampi 040 773 9243 tomi.pyylampi@pokali.fi