Virtaa ja elinvoimaa seuroihin Vaara-Karjalassa (VIRE)

Virtaa ja elinvoimaa seuroihin Vaara-Karjalassa (VIRE) -kehittämishanke ajalle 4.1.2021-31.12.2022.

Kehittämishankkeen tarkoituksena on edistää urheiluseurojen ja muiden liikuntaa tarjoavien yhdistysten toimintaa, osaamista, yhteistyötä ja liikuntapalveluita Vaara-Karjalan Leaderin toiminta-alueella ja täten lisätä sen toimintakuntien (Lieksa, Nurmes, Juuka) elinvoimaisuutta lisääntyneen toiminnan kautta.

Hanke kohdistuu kahden vuoden aikana noin 20-30 liikunta- ja urheiluseuraan ja muuhun paikalliseen vapaaehtoistoimintaan perustuvaa liikuntaa järjestävään yhteisöön (esim. kyläyhdistykset, kansanterveysjärjestöt, 4H), joilla on halua verkostoitua hankkeen kautta yhteiseen toiminnan suunnitteluun. Kukin mukaan tuleva seura tai yhteisö saa hankkeelta vuoden aikana 3-4 kpl seurakonsultointia (á 3h), 2 kuntakohtaista seurojen yhteiskoulutusta (á 3h), sekä yhdistyksen pitkäjänteistä toimintaa jatkossa avustavan, hankkeen aikana yhdessä suunnitellun kirjallisen tuotoksen esim. toimintakäsikirjan. Lisäksi mukana olevat seurat ja yhdistykset saavat näkyvyyttä toiminnalleen hankkeessa toteutettavien kuntakohtaisten liikunnallisten tapahtumien (yht. 8-10 kpl) avulla. Viimeksi mainittujen tapahtumien suunnittelupalavereja pidetään 3-4 kpl per tapahtuma (á 3h). Seurojen konsultoinnissa hyödynnetään perinteisten vierailukäyntien lisäksi myös etäyhteyksiä ja digitaalisia työvälineitä. Yhteensä kukin seura saa apua ja opastusta hankkeesta noin 30-40 tuntia per vuosi.

 

Lisätiedot:

Hankekoordinaattori Jouni Lehtimäki

jouni.lehtimaki@pokali.fi

p. 050 399 5508