Virtaa ja elinvoimaa seuroihin, VIRE –hanke

 

VIRE on Pokalin Joensuun ympäristössä (Joensuun maaseutualue, Outokumpu, Liperi, Polvijärvi, Kontiolahti) toteuttama seuratoiminnan kehittämishanke. Sen rahoittajana toimii Jeonsuun seudun Leader –yhdistys.

Kehittämishankkeen tarkoituksena on edistää liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa, yhteistyötä ja liikuntapalveluita Joensuun Leaderin toiminta-alueen kunnissa, ja täten lisätä maaseudun elinvoimaisuutta lisääntyneen toiminnan kautta.

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018. Hankkeen ytimenä toimivat liikunta- ja urheiluseurat, joita haetaan mukaan hankkeeseen yhteensä 15-20 kpl. Seurat saavat hankepalveluja ja tukea toimintaansa Pokalilta.

Seuroille annettava tuki jakaantuu hankkeessa kolmeen eri muotoon:

1.Seurakehittäminen

Mukaan lähteneen seuran kanssa tehdään alkukartoitus: missä tilanteessa seuran toiminta on, mitä seuraväki toiminnasta miettii, ja toisaalta mitä kehitystoimia seurassa ehkä kannattaisi tehdä. Kartoituksen pohjalta mietitään pari tärkeintä ja seuralle ajankohtaisinta kehityskohdetta joihin etsitään yhdessä ratkaisumalleja.

2.Koulutukset

Tukitoimena seurakehittämiseen järjestetään seurojen toivomaa koulutusta. Koulutukset voivat olla lähes mitä vain seurakehittämiseen liittyvää: valmentajille, hallitukselle tai vaikkapa seuran uusille nuorille toimijoille suunnattuina paketteina.

3.Tapahtumat

Hankkeen aikana suunnitellaan ja toteutetaan seurojen kanssa yhdessä noin kymmenen seuratapahtumaa ja yksi kuntakohtainen tapahtuma per kunta. Tapahtumien tavoitteena on saada seuroille näkyvyyttä ja virkistystä toimintaan, ja toiminnan kautta innostaa uusia tekijöitä mukaan seuraan.

 

Hankkeeseen mukaan lähtevien seurojen omavastuuosuus on 200 euroa, jolla yllä olevat palvelut ja tukitoimet saa käyttöönsä.