Pokalin työllisyyshanke vuosille 2017-2018

Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n (Pokali) työllisyyshanke on maakunnallinen liikunnan ja urheilun työllisyyshanke, joka tarjoaa maakunnan liikuntaseuroille ja muille yhdistyksille mahdollisuuden palkkatuella työllistämiseen. Työnantajina toimivat urheiluseurat, joiden valtuuttamina Pokali hoitaa palkkatukeen liittyviä asioita heidän puolestaan aina palkanmaksua myöten. Työntekijöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille tuetaan ja edistetään työhönvalmennuksen ja työnetsinnän avulla.

Pokalin työllisyyshankkeen painopistealueet ovat

  • palkkatukityöpaikkojen luominen maakunnan urheiluseuroihin ja muihin yhdistyksiin,
  • avoimille työmarkkinoille työllistymisen tukeminen ja edistäminen työhönvalmennuksen  ja työnetsinnän avulla,
  • urheiluseuratyöllistämisen vaikuttavuuden parantaminen ja
  • yritysyhteistyö ja työnetsintä avoimilta työmarkkinoilta

Mikäli olet kiinnostunut urheiluseuratyöllistämisestä, ota yhteyttä:

Tarja Hakulinen, hankekoordinaattori, puh. 040 585 5597, tarja.hakulinen@pokali.fi  
Johanna Lyytikäinen, työhönvalmentaja, puh. 040 824 5449, johanna.lyytikainen@pokali.fi