Tulorekisteri

Tulorekisteri otettiin käyttöön 1.1.2019. Tulorekisteri koskee myös vapaaehtoistoimintaa järjestäviä yhdistyksiä ja seuroja.

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Tulorekisterin tavoitteena on antaa reaaliaikainen kuva tulonsaajalle maksetuista tuloista ja etuuksista. Tulorekisterin tietoja käyttävät Verohallinto, KELA, Työllisyysrahasto, työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus.

Tulorekisterin voimaantulo muuttaa palkkatietojen ilmoittamista. Suorituksen maksajat ilmoittavat tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista ja muista ansiotuloista tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Tiedot ilmoitetaan tulonsaajakohtaisesti. Myös verovapaat kustannustenkorvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin. Tietojen vuosi-ilmoituksista luovutaan. Viimeiset vuosi-ilmoitukset annetaan entiseen tapaan vuodelta 2018.

Työnantajan erillisilmoitus annetaan kuukausittain, viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä.

Työnantajan erillisilmoituksella maksaja ilmoittaa

  • kohdekuukauden aikana maksettujen työnantajan sairausvakuutusmaksujen yhteismäärän ja siitä mahdollisesti tehtävät vähennykset.
  • Ei palkanmaksua -tiedon, jos maksaja kuuluu Verohallinnon työantajarekisteriin eikä ole maksanut lainkaan palkkoja kyseisen kuukauden aikana.

Huom. Palkka.fi -järjestelmä lähettää tarvittavat tiedot maksetuista palkoista suoraan tulorekisteriin.

Lisätietoa tulorekisteristä löytyy verohallinnon sivulta: www.tulorekisteri.fi. Tulorekisterin palvelunumero 029497550 palvelee arkisin 9-16:15.