Tulevaisuuden liikuntakunta -kehittämishanke (TULI)

 

Tuli -hanke (1.4.2016 - 31.12.2018) turvaa liikunnan asemaa muuttuvassa kuntakentässä koko Pohjois-Karjalassa. Hankkeen avulla kehitetään urheiluseurojen, muiden järjestöjen ja kunnan välistä yhteistyötä.

Tuli- Hanke tukee kuntakohtaisten seuratapaamisten ja -foorumien järjestämistä, eri ikäisille suunnattujen matalan kynnyksen harrasteryhmien toteuttamista sekä rekrytointi- ja vertaisohjaajakoulutusten järjestämistä.

Tuli -hankkeen tuella edistetään myös pohjoiskarjalaisten urheiluseurojen liikuntapalvelujen parantamista, lisätään liikunta-aktiivisuutta koko Pohjois-Karjalan alueella sekä kehitetään ennaltaehkäisevää liikuntaneuvontaa.