Tulevaisuuden liikuntakunta -kehittämishanke (TULI)

 

Tuli -hanke (1.4.2016 - 30.4.2019) turvaa liikunnan asemaa muuttuvassa kuntakentässä koko Pohjois-Karjalassa. Hankkeen avulla kehitetään urheiluseurojen, muiden järjestöjen ja kunnan välistä yhteistyötä.

Tuli- Hankkeen kautta vaikutetaan kuntapäättäjiin liikunnan edistämiseksi, tuetaan eri ikäisille suunnattujen matalan kynnyksen liikuntatapahtumien toteuttamista sekä järjestetään täsmäkoulutuksia urheiluseuroille.

Tuli -hankkeen tuella edistetään myös pohjoiskarjalaisten urheiluseurojen liikuntapalvelujen parantamista, lisätään liikunta-aktiivisuutta koko Pohjois-Karjalan alueella sekä kehitetään ennaltaehkäisevää liikuntaneuvontaa.