Oman seuran kehittäminen

Pokali tarjoaa seuroille erilaisia mahdollisuuksia seuran kehittämiseen.

 

Yhteistyössä seurakehittäjän kanssa voidaan etsiä sopivia ratkaisuja esille tulleisiin ongelmiin tai kysymyksiin. Olipa seura pieni tai suuri, aktiivinen tai uinuva, yleisseura tai lajiseura, niin yritämme löytää yhdessä kehittämisen painopisteet ja niille sopivat toiminnat.

 

Ottakaa rohkeasti yhteyttä seuratoiminnan asioista vastaavaan Pasi Vilkkiin (0400-287955, pasi.vilkki(at)pokali.fi), niin mietitään yhdessä, miten voimme olla avuksi seuranne kehittämisessä.

 

 

Pokalin kehittämispalvelut seuroille

 

Oman seuran analyysi

Oman seuran analyysi on seurojen järjestötoiminnan itsearviointityökalu, jonka avulla seuran keskeiset sidosryhmät arvioivat toiminnan nykytilaa ja tulevaisuuden näkyviä. Analyysiin vastataan itsenäisesti suoraan netissä olevalle lomakkeelle sovitun ajanjakson aikana. Vastaajat voivat kertoa oman näkemyksensä seuratoiminnan vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkatekijöistä.

Saadun vastausraportin avulla seurakehittäjä käy palautekeskustelun (1-2h) seurajohdon kanssa ja voidaan sopia mahdollisten kehittämisprosessien aloittamisesta seurassa.

 

Hinta 50e + matkakulut (maksuton jos palautekeskustelu käydään Pokalin toimistolla työaikana).

 

 

Seuran kehittämisilta (3h)

Kehittämisillan tavoitteena on innostaa ja motivoida osallistujia miettimään seuran tulevaisuutta ja kehittämiskohteita. Illan aikana kartoitetaan seuran vahvuudet ja kehittämistarpeet sekä suunnitellaan tärkeimpien painopistealueiden jatkokehittämistä seurassa omin voimin tai yhdessä Pokalin kanssa.

 

Hinta 120e + matkakulut

 

Tulevaisuusiltoja voidaan järjestää myös paikkakunta tai lajikohtaisesti. Tällöin oman seuran lisäksi arvioidaan seuratoimintaa paikkakunnan tai tietyn lajin näkökulmasta.

 

 

Seurakohtaiset kehittämisprosessit

Seuran pitkäaikaisemman kehittämisprosessin tarkoituksena on kehittää seuraa sen omista lähtökohdista ja tarpeista. Kehittämisprosessin käynnistäjänä ja pohjana voivat olla seurakäynnit, kehittämisillat tai oman seuran analyysissä esille nousseet kehittämistarpeet. Prosessin aikataulusta ja toimintatavoista sovitaan ensimmäisessä tapaamisessa.

 

Hinta tapauskohtaisesti sopimuksen mukaan.