Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10§

1a Rekisterinpitäjä

Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Rantakatu 35, 80100 Joensuu, (013) 248 1450, toimisto@pokali.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sami Leinonen, Rantakatu 35, 80100 Joensuu, 050-5578003, sami.leinonen@pokali.fi

3 Rekisterin nimi

Ilolla Pohjois-Karjalassa -talkoolaispankki

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään pohjoiskarjalaisten liikunta- ja urheilutapahtumien talkoolaisten hallinnointiin ja Ilolla Pohjois-Karjalassa –palvelun sisäiseen viestintään. Talkoolaisten henkilötietoja kerätään ja säilytetään vain Ilolla –Pohjois-Karjalassa –palvelun tuottajan, Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n, toimesta. Kerätyt tiedot arkistoidaan ja säilytetään Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n osoittamalla palvelimella, jonka valvonnasta ja tietosuojasta vastaa yhdistys itse.

Talkoolaisella on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt lähetetään sähköpostitse osoitteeseen toimisto@pokali.fi.

5 Rekisterin keskeinen tietosisältö

Hakemuksen lähetyshetki, haluttu liikunta- urheilutatapahtuma, etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymävuosi, voimassaolevat luvat, tarvittaessa muita mahdollisia tietoja.

6 Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoa saadaan suoraan liikunta- ja urheilutapahtumien talkoolaisilta heidän ilmoittautuessaan Ilolla Pohjois-Karjalassa –talkoolaispankkiin palvelun nettisivujen kautta.

7 Tietojen säännönmukainen luovutus

Tietoja käytetään ainoastaan pohjoiskarjalaisten liikunta- ja urheilutapahtumien talkoolaisten hallinnointiin ja sisäiseen viestintään. Talkoolaispankkiin ilmoittautuessa henkilöltä kysytään lupa luovuttaa tietonsa pohjoiskarjalaisille liikunta- ja urheilutapahtumajärjestäjille tapahtumakohtaisen tiedon saamiseksi.

Lisäksi henkilöltä kysytään ilmoittautumisen yhteydessä lupaa lähettää pohjoiskarjalaisten liikunta- ja urheilutapahtumien järjestäjien toimesta tietoa talkoomahdollisuuksista liittyen Pohjois-Karjalassa järjestettäviin liikunta- ja urheilutapahtumiin.

Henkilötietoja ei luovuteta kaupallisille toimijoille tai muiden tapahtumien, kuin liikunta- ja urheilutapahtumien, järjestäjille.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojaus

A Manuaalinen suojaus                   

Ei manuaalista henkilörekisteriä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot           

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.