Ilolla Pohjois-Karjalassa

 

 

Yhteen kokoontuminen on aloittamista.
Yhdessä pysyminen on edistymistä.
Yhdessä työskenteleminen on menestystä.

 

Ilolla Pohjois-Karjalassa.

 

Ilolla Pohjois-Karjalassa -talkoolaispankki tarkoittaa kertaluonteisia talkoita liikunta- ja urheilutapahtumissa. Liikunta- ja urheilutapahtuman järjestäminen on pitkä prosessi ja tekemistä riittää jo hyvissä ajoin, itse tapahtumapäivänä  ja tapahtuman jälkeen. Voit toimia tärkeissä talkootehtävissä jo suunnittelu- ja markkinointivaiheessa.

Ilmoittautumisesi Ilolla Pohjois-Karjalassa -talkoolaispankkiin on alustava osoitus kiinnostuksestasi toimia talkoolaisena. Ilmoittautumisesi on voimassa toistaiseksi, voit perua mukanaolosi talkoolaispankissa ilmoittamalla siitä talkoolaispankin ylläpitäjälle. Kiinnostuessasi muusta kuin ilmoittamastasi tapahtumasta, voit olla joko suoraan yhteydessä kyseiseen tapahtujärjestäjään tai talkoolaispankin ylläpitäjiin samaisen muutosilmoituslomakkeen kautta.

Tapahtumakohtaiset talkootehtävät, talkootehtävien organisoinnin ja tehtäväkohtaisen opastuksen tekevät liikunta- ja urheilutapahtuman järjestäjät.